ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน ยอดขายรวม 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 94,643 คัน  เพิ่มขึ้น 21.2%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 35,446 คัน เพิ่มขึ้น 12.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 59,197 คัน เพิ่มขึ้น26.9% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 48,612 คัน เพิ่มขึ้น 27.5%

ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายนปริมาณการขาย 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

2) ตลาดรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 928,158 คัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 17.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 23% สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุนและการใช้จ่ายส่งผลให้ยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นปีเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคม มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศมีสัญญาณดีขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับการจัดงานThailand International Motor Expo 2018 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม และความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับจีนยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%                              

อันดับที่ 1  โตโยต้า  30,776 คัน  เพิ่มขึ้น 41.2%  ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

อันดับที่ 2  อีซูซุ   16,777 คัน  เพิ่มขึ้น 17.9%  ส่วนแบ่งตลาด 17.7%

อันดับที่ 3  ฮอนด้า  11,099 คัน  เพิ่มขึ้น 7.1%  ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 35,446 คัน เพิ่มขึ้น 12.8%                                

อันดับที่ 1  โตโยต้า  10,488 คัน   เพิ่มขึ้น 14%  ส่วนแบ่งตลาด 29.6%

อันดับที่ 2  ฮอนด้า  8,223 คัน  เพิ่มขึ้น 6.1%  ส่วนแบ่งตลาด 23.2% 

อันดับที่ 3  มาสด้า  4,489 คัน  เพิ่มขึ้น 25%  ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 59,197 คัน เพิ่มขึ้น 26.9%                    

อันดับที่ 1  โตโยต้า  20,288 คัน  เพิ่มขึ้น 61.1%  ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 2  อีซูซุ  16,777 คัน  เพิ่มขึ้น 17.9%  ส่วนแบ่งตลาด 28.3%

อันดับที่ 3  ฟอร์ด  5,387 คัน ลดลง 1.6%  ส่วนแบ่งตลาด 9.1%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 48,612 คัน เพิ่มขึ้น 27.5%

อันดับที่ 1  โตโยต้า  17,962 คัน  เพิ่มขึ้น 53.7%  ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

อันดับที่ 2  อีซูซุ  15,682 คัน  เพิ่มขึ้น 21.9%  ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

อันดับที่ 3  ฟอร์ด  5,387 คัน  เพิ่มขึ้น 2.9%  ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลงในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,834 คัน

โตโยต้า 2,290 คัน – อีซูซุ 1,178 คัน – มิตซูบิชิ 1,220 คัน– ฟอร์ด 585 คัน– นิสสัน 295 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 42,778 คัน เพิ่มขึ้น 30.8%

อันดับที่ 1  โตโยต้า  15,672 คัน  เพิ่มขึ้น 73.4%  ส่วนแบ่งตลาด 36.6%

อันดับที่ 2  อีซูซุ  14,504 คัน  เพิ่มขึ้น 21.3%  ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

อันดับที่ 3  ฟอร์ด  4,802 คัน  เพิ่มขึ้น 7.8%  ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 928,158 คัน เพิ่มขึ้น 21%                              

อันดับที่ 1  โตโยต้า  283,961 คัน  เพิ่มขึ้น 36%  ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

อันดับที่ 2  อีซูซุ  155,941 คัน  เพิ่มขึ้น 7.5%  ส่วนแบ่งตลาด 16.8%

อันดับที่ 3  ฮอนด้า  115,001 คัน  เพิ่มขึ้น 1.5%  ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 359,342 คัน เพิ่มขึ้น 17.9%                                

อันดับที่ 1  โตโยต้า  103,183 คัน  เพิ่มขึ้น 22.3%  ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

อันดับที่ 2  ฮอนด้า  86,529 คัน  เพิ่มขึ้น 2.5%  ส่วนแบ่งตลาด 24.1%

อันดับที่ 3  มาสด้า  46,598 คัน  เพิ่มขึ้น 43.5%  ส่วนแบ่งตลาด 13%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 568,816 คัน เพิ่มขึ้น 23%                    

อันดับที่ 1  โตโยต้า  180,778 คัน  เพิ่มขึ้น 45.3%  ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 2  อีซูซุ  155,941 คัน  เพิ่มขึ้น 7.5%  ส่วนแบ่งตลาด 27.4%

อันดับที่ 3  ฟอร์ด  59,958 คัน  เพิ่มขึ้น 22.6%  ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 452,952 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

อันดับที่ 1  โตโยต้า  157,618 คัน  เพิ่มขึ้น 36.6%  ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2  อีซูซุ  141,974 คัน  เพิ่มขึ้น 7.4%  ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 3  ฟอร์ด  59,262 คัน  เพิ่มขึ้น 28%  ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 57,409 คัน

โตโยต้า 23,795 คัน – มิตซูบิชิ 11,496 คัน – อีซูซุ 11,161 คัน – ฟอร์ด 8,673 คัน – เชฟโรเลต 1,468 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 395,543 คัน เพิ่มขึ้น 22.8%

อันดับที่ 1  โตโยต้า  133,823 คัน  เพิ่มขึ้น 40.4%  ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

อันดับที่ 2  อีซูซุ  130,813 คัน  เพิ่มขึ้น 8%  ส่วนแบ่งตลาด 33.1%

อันดับที่ 3  ฟอร์ด  50,589 คัน  เพิ่มขึ้น 29.3%  ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

Powered by MakeWebEasy.com