ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSU English Language Academic Contests 2019

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม RSU English Language Academic Contests 2019 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานพบกับการแข่งขัน 4 รายการ ได้แก่ 1. การประกวดการนำเสนอปากเปล่าโดยใช้ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “One Small Aspect of Thai Culture that Impresses the World” 2. การประกวดเขียนเรียงความ 3. การประกวดร้องเพลง และ 4.การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัยนา คำแดง โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1239 และ 1231 หรือ FB: RSU English Majors

Powered by MakeWebEasy.com