สสว. ชูทุกปัญหา SMEs ต้องถูกตอบ ผลักดันระบบโค้ชชิ่งออนไลน์ทั่วประเทศ รุกแก้ปัญหาธุรกิจเร่งด่วน ถึงทุกประตูบ้าน thesmecoach.com


“งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปี 3 SME Coach”
อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ปี 3 SME Coach

1) มองมุม Future Coach 2020 ยุคหลังโควิด

​2) Seven Scenario Predictions ความท้าทาย โอกาสธุรกิจ ที่โค้ชต้องรู้ โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC

​3) ไขรหัสใหม่ 21st century model – 10 X กับโมเดลธุรกิจตัวเบา Asset light model โดย ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร

​ปิดท้ายกับ
​#ทุกคำถามต้องถูกตอบ ระบบ www.thesmecoach.com (ผู้ประกอบการและโค้ช) โดยคุณวรงค์ ยมาภัย ผู้เชี่ยวชาญพัฒนา SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Le Lotus 1 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

Powered by MakeWebEasy.com