รังสีเทคนิค ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการวันรังสีเทคนิคโลก

คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานประชุมวิชาการทางรังสีเทคนิค World Radiography Day เนื่องในวันรังสีเทคนิคโลก ประจำปี 2563 Elevating Patient Care with ARTIFICIAL INTELLIGENCE ยกระดับการบริบาลด้วยปัญญาประดิษฐ์  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 6-200 ชั้น 2 อาคารพิฆเณศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต 

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษารังสีเทคนิคในยุคปัญญาประดิษฐ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายพิเศษ เรื่อง “AI in Action” โดย คุณอดิสรณ์ ท่าพริก General Manager บริษัท เจ.เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะรังสีเทคนิค โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1723

Powered by MakeWebEasy.com