คณบดีกายภาพบำบัดฯ ม.รังสิต ออกมาแร็ป จัดเต็ม MV ต้อนรับนศ.แบบคูลๆ

คณะกรรมการตรวจสอบท้ายและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตจัดเต็ม MV ต้อนรับนักศึกษาแบบคูล ๆ ในลุคทอมปเปอร์


ดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์แนะนำคณะปฏิบัติและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าผมและทีมตั้งใจผลิตมิวสิกวิดีโอ (Music video) หรือ MV“ กู้ชีพตรวจสอบออกมาดราป” ขึ้นมาเพื่อสร้างกำลังใจในการต้อนรับนักศึกษา ในขณะเดียวกันหลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยรังสิตได้ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนที่ปฏิบัติตามหลักการเรียนรู้เรียนรู้และในสไตล์ของคนรุ่นใหม่เพื่อให้มีอำนาจตามความต้องการของสังคมที่ไหลไปมีความรอบแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences ) ทั้งด้านภาษาต่างประเทศคู่สัมพันธ์มีความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นที่ดีรวมทั้งมีความสามารถในการทำความเข้าใจการเรียนรู้ของพร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลาสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเฉลียวฉลาดคิดทบทวนสร้าง หลักสูตรสิ่งใหม่ ๆ มีความคิดเชิงบวกและทักษะการเป็นผู้นำและผู้ประกอบการรวมถึงสามารถให้บริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกปีทุกวัยทุกนัยด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์“ หลักสูตรการตรวจสอบท้ายมหาวิทยาลัยรังสิตเราถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและผลของสถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราออกแบบหลักสูตรที่วางในการจัดการกับความกลัวในสถาบันการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น

1 ) ความเป็นสังคมเมืองกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยที่มักจะมีระบบความดันโลหิตสูงโรคความผิดปกติในเลือดสูงขึ้นกับระบบบริการรูปแบบใหม่ระบบบริการ ขั้นตอน (Intermediate Care) เพื่อผู้ป่วยโรคนี้ด้วยโรครวมถึงแนวทางประกอบใหม่ที่หลักการสร้างเสริมความสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุให้เป็นผู้ป่วยคุณภาพ (Active Aging) 

3) ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและสื่อถึงความไม่ว่าจะเป็นการบริการทางอ้อมด้วยระบบทางไกลหรือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยงานเกิดเป็นอาชีพใหม่ที่ยังไม่มีในปัจจุบัน

4) โลกไร้ซึ่ง (Globalization) ความสะดวกในการเดินทางการเปิดประเทศและการให้การเข้าประเทศมีข้อ จำกัด น้อยลงรวมไปถึงระบบสุริยะและการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วเกิดการทำความสะอาดอย่างมากการเรียนรู้และการทำงานเพื่อความเข้าใจในพหุภาคี วัฒนธรรมและการกำหนดมาตรฐานการบริการในระดับสากลให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก

ประเด็นความหลากหลายทั้ง 4 ข้อจะตอบการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรที่สามารถจัดการความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังสะท้อนให้เห็นความต้องการกำลังคนในสถาบันตรวจสอบที่ มีหลากหลายโอกาสตัวเองได้ดีในสถานการณ์เล็ก ๆ มีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น” ทั่วคณะปฏิบัติตามข้อกล่าวเสริม

 


Powered by MakeWebEasy.com