“ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด”

1073 จำนวนผู้เข้าชม  | 


          ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า “ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง”
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด และ “เนชั่นทีวี 22” จึงผนึกกำลังจัดกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกันเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด” เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนิน อีกทั้งได้เรียนรู้การทำงานและสัมผัสพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ตอกย้ำความโชคดีของคนไทยที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ พร้อมทั้งน้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต รวมถึงสร้างความภูมิใจต่อโครงการและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในจังหวัดของตัวเอง
          จากกระแสความนิยมการเดินทางท่องเที่ยวและออกกำลังกายด้วยจักรยาน อีกทั้งมีการส่งเสริมจากรัฐบาลในการสร้างเส้นทางจักรยาน ทำให้ ททท. เล็งเห็นโอกาสและกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย “สุจิตรา จงชาณสิทโธ” รองผู้ว่าการ การตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ประจำปี 2560 มีเป้าหมายดึงดูดคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เน้นนำเสนอ “วิถีไทย” ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีคุณค่า ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจจากท้องถิ่นไทย (Local Experience)
          โครงการ “ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด” จึงถือเป็นอีกกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ใน “12 เมือง ต้องห้าม…พลาด” ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมนต์เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะที่การท่องเที่ยวโดยจักรยานนับเป็นกิจกรรมที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย Slow Life และรักสุขภาพ
          “กิจกรรมครั้งนี้มีความพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมาคือ นักปั่นที่จะได้สัมผัสสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จพระราชดำเนิน 12 เมือง พร้อมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา นอกจากการชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด แต่เหนือสิ่งอื่นใดเชื่อว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล”

          สำหรับรายละเอียดเส้นทางปั่น (วันเวลาและสถานที่จัดงานแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ได้แก่

          1.เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา จ.ลำปาง : บ้านป่องนัก ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแรมของ 2 กษัตริย์ไทย และวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ที่องค์พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง 32 ปี (ม.ค.60)

          2.กระซิบรักเสมอดาว จ.น่าน : วัดภูมินทร์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ (ก.พ.60)

          3.เย็นสุด...สุขที่เลย จ.เลย : อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน-อ่างเก็บน้ำคอนกรีตแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มี.ค.60)

          4.ยุทธจักรความอร่อย จ.ตรัง : สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (น้ำตกเขากะช่อง)-ตามรอยพระบาทเมื่อครั้งเสด็จพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และจารึกพระปรมาภิไธยย่อบนชะง่อนหิน (เม.ย.60)

          5.สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ จ.จันทบุรี : ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน-โครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตร ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี (เม.ย.60)

          6.เมืองเกาะในฝัน จ.ตราด : วัดไผ่ล้อม-วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 150 ปีและมีบทบาทพัฒนาชุมชนใน จ.ตราด (พ.ค.60)

          7.ภูดอกไม้สายหมอก จ.เพชรบูรณ์ : วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง-แหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม (มิ.ย.60)

          8.ชุมชนคนอาร์ต จ.ราชบุรี : บริษัท สหกรณ์ฟาร์มโคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)-ด้วยพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างโรงงานผลิตนมผงที่ ต.หนองโพ เพื่อแก้ปัญหาน้ำนมวัวล้นตลาด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์โคนมหนองโพฯ (ก.ค.60)

          9.นครสองธรรม จ.นครศรีธรรมราช : โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ได้รับการพลิกฟื้นให้คืนกลับสู่สภาพที่เหมาะสมในการดำรงชีพ (ก.ค.60)

          10.เมืองปราสาทสองยุค จ.บุรีรัมย์ : หมู่บ้านวัฒนธรรมไหม บ้านสนวนนอก-ศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอารยธรรมของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (ส.ค.60)

          11.หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ จ.ชุมพร : โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ-เรียนรู้วิถีชิวิตพอเพียงกับศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ (ก.ย.60)

          12.เมืองสายน้ำสามเวลา จ.สมุทรสงคราม : วัดอัมพวันเจติยาราม-ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินพระราชทานและทรงไปปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ที่วัดแห่งนี้ (ก.ย.60)

          นอกจากการปั่นจักรยานผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกิจกรรมการปั่น Slow Life แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ
          1.กิจกรรม “บอกต่อรอยเท้า ก้าวตามด้วยใจภักดิ์” ถ่ายภาพ Selfie พร้อมเล่าความประทับใจเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและสถานที่ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน ในจังหวัดตัวเองและเชิญชวนมาสัมผัส โพสต์ลง Facebook ติด #SlowLifeBikeTrip และแชร์ภาพมายัง Facebook fanpage SlowLifeBikeTrip โดยทุกภาพความประทับใจ จะถูกรวบรวมไว้ในอัลบั้มบอกต่อรอยเท้า ก้าวตามด้วยใจภักดิ์ และภาพที่มียอดกด Like มากที่สุดจะได้รับรางวัลพิเศษ
          2.กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนต่าง ๆ และชวนชิมอาหารในแต่ละจังหวัด-เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่เพื่อจะได้สัมผัสและเข้าใจวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น OTOP ชิมผลไม้ตามแต่ฤดูกาล
          3.กิจกรรม Zero Waste-รณรงค์เก็บขยะตลอดเส้นทางปั่น
          4.กิจกรรม “ท้าปั่นทะลุ 12 เมืองต้องห้ามพลาด” สำหรับนักปั่นที่ปั่นครบ 12 เมือง 12 เส้นทางจะได้รับรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนกิจกรรม

          ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ “ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด” ในแต่ละจังหวัด และสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nationtv.tv/slowlifebiketrip  และเฟซบุ๊ก SlowLifeBikeTrip

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้