ISUZU จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายเพื่อมาตรฐานระดับสากล ปี 59

4200 จำนวนผู้เข้าชม  | 


          อีซูซุยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุเป็นประจำทุกปี และสำหรับรอบชิงชนะเลิศปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพนักงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,900 คน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการขาย และการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และมุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี


           กลุ่มตรีเพชร โดย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เผยว่า “การดำเนินงานด้านการขายและการบริการหลังการขายมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ ซึ่งทั้งสองส่วนนั้นจะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อความสำเร็จของธุรกิจโดยรวม ด้วยเหตุนี้ ในทุก ๆ ปีอีซูซุจึงต้องจัดหลักสูตรการอบรมหลากหลายรูปแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของทั้งกลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลังการขายเพื่อให้พวกเขาเพรียบพร้อมไปด้วยความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน นอกจากนั้น เรายังได้จัดการแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในการมอบการบริการด้านการขายและการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วย
ความพอใจของลูกค้าคือกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจอีซูซุ
          ฉะนั้น อีซูซุจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้าอีซูซุมีความสุขกับประสบการณ์การบริการที่ได้รับจากทั้งที่ปรึกษาการขายและบุคลากรทางด้านการบริการหลังการขายที่เปี่ยมไปด้วยทักษะของเรา และผลลัพธ์ที่ได้รับตามมาคือ อีซูซุ สามารถครอง SSI อันดับ 1 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการสํารวจของ J.D. Power ในปี 2558 และ 2559 สำหรับในปี 2560 นี้ถือเป็นวาระพิเศษครบรอบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย เรามิได้เพียงแต่จะมุ่งมั่นในการครอง SSI อันดับ 1 ให้ได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เท่านั้น แต่ยังต้องการครอง CSI อันดับ 1 ในด้านการบริการหลังการขายเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งในการบริการด้านการขายและหลังการขายของอีซูซุด้วย”

           การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2559 ยังคงได้รับความสนใจจากผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศโดยในปีนี้มีพนักงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 1,879 คน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ซึ่งทั้งหมดผ่านการคัดเลือกด้วยความเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในรอบคัดเลือก ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 226 คน แบ่งออกเป็น

  • การแข่งขันทักษะด้านการขาย ประกอบด้วย ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ และที่ปรึกษาการขายอีซูซุประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่
  • การแข่งขันเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อีซูซุ
  • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อีซูซุ
  • การแข่งขันทักษะด้านการบริการหลังการขาย ประกอบด้วย การแข่งขันประเภททีม สำหรับพนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์, ที่ปรึกษางานบริการอีซูซุ และครูฝึกช่างยนต์อีซูซุ, การแข่งขันประเภทบุคคล สำหรับพนักงานช่างอีซูซุประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ และการแข่งขันทักษะงานอะไหล่อีซูซุ


           ซึ่งทุกด้านของการแข่งขันล้วนมีส่วนสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพของการขายและการบริการหลังการขาย โดยรอบชิงชนะเลิศนี้ มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ และแขกพิเศษจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างคับคั่ง
           ในการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละด้าน โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2559 มีดังนี้

           ด้านการขาย
          -ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณพนิดา จุลรัศมิ์ จาก ห.จ.ก.คิงส์ยนต์ สาขานางรอง รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
          -ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณกิตติพงษ์ เพิ่มพูล จาก บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร


          ด้านบริการหลังการขาย
          -ประเภททีม ชนะเลิศได้แก่ คุณสุรศักดิ์ กุญชรินทร์ และคุณวัชรา เชื้อทอง (พนักงานช่าง) คุณเสฏฐวุฒิ คงเมฆา (ที่ปรึกษางานบริการ) และ คุณเอกวัฒน์ พันธ์พงศ์ (ครูฝึกช่างยนต์) จาก บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาทุ่งใหญ่ รับเงินรางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
          -ประเภทบุคคล พนักงานช่างอีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลาง และใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณจิรศักดิ์ คำสุข และคุณแอ๊ด ศรีหวัง จาก บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด สาขานราธิวาส รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
          -ประเภทบุคคล การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณวิชัย แก้วทอง จาก บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ กรุงเทพ จำกัด กับผลงาน เครื่องเป่าไส้กรองอากาศลดมลพิษอัตโนมัติ รับเงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
          -ประเภทบุคคล ด้านทักษะงานอะไหล่อีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ คุณปฐม ใสหนู บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาทุ่งใหญ่ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร


          ด้านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อีซูซุ
          -ประเภททีม ชนะเลิศ ได้แก่ คุณศิริมา ก๋งเส็ง (ส่วนงานขาย) คุณจักรพันธ์ โรจน์มณี (ส่วนงานบริการหลังการขาย) และ คุณเขมิภา แก้วศรีอ่อน (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์) จาก บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาตรัง รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

          นอกจากนี้ สำหรับพนักงานช่างอีซูซุ ทั้งประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ และประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ยังเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน I-1 Grand Prix ระหว่างพนักงานช่างอีซูซุจากทั่วโลกอีกด้วย


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้