ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560


           โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เรียนต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะได้รับทุนลงทะเบียน 200,000 บาท ตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,700 บาท เป็นเวลา 2 ปี ค่าคอมพิวเตอร์ 35,000 บาท ค่าหนังสือ 5,000 บาทต่อเทอม ค่าพัฒนาศักยภาพ 10,000 บาทต่อปี และเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ตลอดเวลาที่ศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ของเขตการศึกษาตามภูมิลำเนา
           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 5055 มือถือ 08-5982-2488

Powered by MakeWebEasy.com