สถาบันการบินพลเรือนร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


          พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ พร้อมผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือนและพนักงาน เตรียมพร้อมส่งมอบเงินบริจาคและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคเงินให้แก่ โรงเรียนปากพล ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง และโรงเรียนมหาราช 3 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในภาคใต้ ผ่านโครงการ “สถาบันการบินพลเรือนร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com