ISUZU-MAJOR CINEPLEX สืบสานปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด “ความสุขออกแบบได้”

791 จำนวนผู้เข้าชม  | 


           จากกระแสพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความว่า “...การพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จึงได้ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สานต่อศาสตร์พระราชา สืบสานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด “ความสุขออกแบบได้” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนไทยได้ ยึดถือและนำมาปฏิบัติตาม

 


          คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “อีซูซุรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการจุดประกายให้ประชาชนไทยนำแนวทางความพอเพียงไปปฏิบัติ อีซูซุจึงได้จัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ยิ่งไปกว่านั้นในวาระครบรอบ 60 ปี เราจะจัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ถึง 2 ชุด เพื่อร่วมส่งเสริมเรื่องราวดี ๆ แก่สังคมไทย โดยเรื่องแรกได้จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชื่อชุด “ความสุขออกแบบได้” โดยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของ คุณเบส-วิโรจน์ ฉิมมี สถาปนิกหนุ่มที่มีอนาคตไกล แต่กลับผันตัวเองมาพัฒนาบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดให้กลายเป็นฟาร์มสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในขณะนี้ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อีซูซุจึงได้นำเรื่องราวของคุณเบสมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดความพอเพียงที่ฉายผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ ครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงคนไทยทุกเพศทุกวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเดินทางค้นหาความสุขให้กับชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องที่สองนั้นสามารถติดตามชมได้ช่วงปลายปี นอกจากนั้นในปีนี้ เป็นปีที่อีซูซุครบรอบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลา 60 ปี เราจึงจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าอีซูซุ ดูหนังในราคาเพียง 60 บาท โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : All-New Isuzu D-Max, Isuzu MU-X และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทั่วประเทศ

 


          โดยภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดที่ 15 นี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของ คุณเบส-วิโรจน์ ฉิมมี สถาปนิกหนุ่มวัย 28 ปี ดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยังมีรางวัลชนะเลิศโครงการ Show Me Your Home 2014 จากนิตยสาร My Home การันตีความสามารถ แต่กลับเลือกเดินทางวิถีเรียบง่าย ลาออกจากงานประจำมุ่งหน้ากลับสู่บ้านเกิด ณ จังหวัดระนอง เพราะเชื่อว่าคนเรานั้นสามารถออกแบบรูปแบบของความสุขได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมุ่งมั่นและเชื่อตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง จนกระทั่งสามารถเติมเต็มความฝันของตนเองและครอบครัวได้ในที่สุด และด้วยความน่าสนใจนี้จึงถูกนำมาเรียบเรียงเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เรื่องใหม่ล่าสุด ในชื่อชุด “ความสุขออกแบบได้” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงวิถีแห่งความพอเพียงที่เหมาะสมกับตนเอง การมีความเพียรที่สม่ำเสมอ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ตนมุ่งมั่น ไปจนประสบผลสำเร็จ

 


          ภายในงานนอกจากจะได้รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด “ความสุขออกแบบได้” ครั้งแรกในประเทศไทยแล้ว ยังได้พบกับการขับกล่อมบทเพลงพิเศษ “บ้านเรา” และ “อยู่อย่างพอเพียง” จาก นนท์-ธนนท์ จำเริญ และสัมภาษณ์พูดคุยแบบเจาะลึกกับ เบส-วิโรจน์ ฉิมมี และครอบครัวเจ้าของ “บ้านไร่ ไออรุณ” ฟาร์มสเตย์ชื่อดัง เจ้าของเรื่องราวที่มาของภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดนี้ โดยมีนักแสดงดาวรุ่ง ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ มาร่วมพูดคุยถึงหลักในการดำเนินชีวิต และโชว์ไอเดียจัดดอกไม้จากสิ่งรอบตัวเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คนพิเศษอีกด้วย

 


          สำหรับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดนี้จะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำนวน 662 โรงทั่วประเทศ ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ (ยกเว้นสาขา ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หรือสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.isuzu-tis.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้