คนจะเปลี่ยนสายงานต้องอ่าน "5 ทริก ดีดตัวแรง บอกลาความเบื่อ"

1047 จำนวนผู้เข้าชม  | 


          เมื่อมาถึงจุดที่คุณบอกตัวเองว่า ไม่ใช่แล้ว! การเปลี่ยนสายงานก็อาจเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับหลาย ๆ คน และสิ่งที่เป็นกังวลใจตามมาคือเราจะหนีความจำเจและความเบื่อหน่ายจากงานที่มันไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปได้อย่างไร เพราะการออกไปหาสิ่งใหม่ ๆ อาจยากมากกว่า แล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในเมื่อไม่มีประสบการณ์ในสายงานเหล่านั้นเลย

          “จ๊อบไทยดอทคอม” ในฐานะเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับหนึ่งของประเทศไทย จึงขอแนะนำ 5 เทคนิคดี ๆ ในการสัมภาษณ์งานที่ไม่ตรงสาย เพื่อพิชิตหัวใจ HR และองค์กรให้ได้งานทำ ดังต่อไปนี้
          1.แสดงให้รู้ว่าคุณมีทักษะ : อย่าแค่เอาแต่พูดว่าคุณสามารถทำงานนี้ได้ แต่ต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยว่าทำได้อย่างไร ดังนั้นความรู้หรือทักษะในสายงานที่ได้ร่ำเรียนมาทุกสิ่งนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสายงานหรือตำแหน่งงานที่สมัครได้ หรือหากไม่มีความรู้หรือทักษะใด ๆ เลย การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งตำแหน่งไหนต้องการคนที่มีทักษะเฉพาะทางอยู่แล้ว และคุณมีทักษะเฉพาะทางดังกล่าวติดตัวจะทำให้คุณโดดเด่นและดูมีภาษีดีกว่ากว่าคนอื่น ๆ นอกจากนี้ต้องแสดงออกให้บริษัทรู้ว่าคุณมีทักษะที่มากพอที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นๆ เช่น หากคุณทำงานอยู่ในแผนกทรัพยากรมนุษย์ แต่รักการเขียน และอยากจะย้ายไปสายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการเขียนมาก คุณก็ควรนำตัวอย่างงานเขียนของคุณไปแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นด้วย อาจไม่ใช่งานเขียนในประเภทที่ตรงกับตำแหน่งที่คุณสมัครโดยตรงก็ได้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในด้านการเขียนจริง ๆ ใช้ภาษาถูกต้อง อ่านรู้เรื่อง เข้าใจได้ เป็นต้น
          2.สื่อสารว่าคุณมีทัศนคติที่ดีและเข้ากับองค์กรเขาได้แน่นอน : คุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำงาน ซึ่งหลาย ๆ องค์กรมักให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร ดังนั้นการที่คุณมีทัศนคติที่ดี ไม่ว่าจะต่อองค์กร ตำแหน่งงาน เพื่อนร่วมงาน หรือสิ่งรอบ ๆ ตัว จะช่วยให้การทำงานราบรื่นและออกมาดีได้ ตลอดจนต้องแสดงออกว่าคุณเข้ากับองค์กรเขาได้ เนื่องจากทักษะในการทำงานส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้ แต่การสอนเรื่องลักษณะนิสัยส่วนตัวต่างหากที่ยาก ดังนั้นหากคุณมีโอกาสถูกเรียกไปสัมภาษณ์ คุณต้องอย่าลืมที่จะแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นด้วยว่าคุณมีลักษณะนิสัยที่เหมาะกับองค์กรของเขา
          3.เสนอว่าคุณสามารถเพิ่มคอนเนคชั่นให้บริษัทได้ : หนึ่งข้อที่คนย้ายสายงานได้เปรียบคนที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆ ก็คือเรื่องคอนเนคชั่น เพราะคนจากสายงานเดิมก็จะรู้จักคนกลุ่มเดิม ๆ แต่สำหรับคนที่มาจากอีกสายงานหนึ่ง บริษัทก็ได้พนักงานที่รู้จักคนในอีกกลุ่มหนึ่ง แสดงให้เขาเห็นว่าการรับคุณเข้าทำงาน จะทำให้บริษัทมีพนักงานที่รู้จักคนในหลากหลายวงการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตได้
          4.สร้างความเชื่อมั่นว่าคุณมีความสามารถที่จะมาทดแทนทักษะและประสบการณ์ที่ขาดไป : แม้ว่าคุณอาจจะไม่มีทักษะและประสบการณ์ในสายงานใหม่ แต่คุณสามารถแสดงให้คนที่สัมภาษณ์คุณเห็นถึงความสามารถอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ และทดแทนคุณสมบัติที่คุณขาดไปได้ รวมถึงการอธิบายสิ่งที่คุณเคยทำ และทักษะที่คุณได้รับมาจากการทำงานที่ผ่านมา เช่น คุณมีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ หรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีม คุณก็จะมีทักษะในการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งหลาย ๆ ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา หรือการเป็นผู้นำ เป็นทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสายงาน ดังนั้น เมื่อคุณต้องไปสัมภาษณ์งานที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน คุณก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดตำแหน่งงานให้ชัดเจน แล้วในวันสัมภาษณ์ ก็แสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าประสบการณ์และทักษะที่คุณมีอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์ และช่วยในการทำงานในสายงานใหม่นี้ได้ รวมถึงการตอบคำถามสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ เพราะหากแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่มั่นใจกับการทำงานในสายงานใหม่ แล้วว่าที่หัวหน้าคนใหม่เขาจะมั่นใจคุณได้อย่างไร
          5.เรียกเงินเดือนที่เหมาะสม : อย่าลืมว่าการที่คุณมาสมัครงานไม่ตรงสายตามที่เรียนมาหรือไม่เคยทำในตำแหน่งนั้น ๆ เลย ในมุมมองขององค์กรหรือบริษัทเขาจะมองว่าคุณไม่มีประสบการณ์การทำงาน ฉะนั้นหากรับคุณเข้ามาทำงาน บริษัทอาจต้องมีการสอนงานหรือสอนทักษะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานให้คุณเพิ่มเติม ดังนั้น การเรียกเงินเดือนควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน แต่หากคุณมั่นใจในจุดแข็งและแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถพัฒนาต่อยอดทักษะเหล่านั้นและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรหรือบริษัทต่อไปได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนายจ้าง เมื่อเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาจะยอมจ่ายในอัตราที่สูงขึ้นได้เช่นกัน

          ทั้งหมดนี้คือเทคนิค 5 ข้อ ที่จะทำให้คนที่เรียนจบมาแล้วต้องสมัครงานไม่ตรงสายตามที่เรียน หรือคนที่กำลังคิดอยากเปลี่ยนสายงาน รวมถึงคนที่กำลังสมัครงานอยู่ ก็สามารถนำเทคนิคดังกล่าวจาก จ๊อบไทยดอทคอม ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองได้เช่นกัน ที่สำคัญคุณต้องมีความอดทนและต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อพิสูจน์ให้คนอื่น ๆ เห็นว่าคุณมีความสามารถมากพอแม้จะไม่เคยทำงานสายนี้มาก็ตาม เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเอาชนะใจนายจ้างได้

ที่มา : เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้