เภสัชฯ ม.รังสิต จับมือ ม.สยาม จัดประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน


          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน “Phytomedicine: From Ethnopharmacology to Pharmacotherapy” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 ณ อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต

          สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ 5 หน่วยกิต รหัสกิจกรรม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 1012-2-000-004-04-2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rsu.ac.th/rsupharmacy สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1421-22

Powered by MakeWebEasy.com