TK park จับมือ สมาคมแม่บ้านทหารบก สร้างสรรค์ “ห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร”

1071 จำนวนผู้เข้าชม  | 


          สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ โดยนายราเมศ พรหมเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร” ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก นำโดย นางเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ให้เกิดขึ้นในค่ายทหารทั่วประเทศ

 


          นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ ทีเค พาร์ค (TK park) เปิดเผยว่า เดิมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกองทัพบก ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จำนวน 2 แห่ง คือ อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR park) ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์สร้างสรรค์ปัญญา (WCC) กองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 2 แห่งประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างดี มีผู้ใช้บริการทั้งในส่วนของกำลังพล เยาวชนบุตรหลาน และประชาชนทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้ในค่ายทหารทั้ง 2 แห่งจึงกลายเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานทหารอื่น ๆ และเป็นที่มาของการขยายผล “โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร” ไปสู่ค่ายทหารอื่น ๆ ทั่วประเทศ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) ในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กับ สมาคมแม่บ้านทหารบก โดย ทีเค พาร์ค ทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ตั้งแต่ด้านกายภาพ ด้านหนังสือและสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด้านกิจกรรม และด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การดำเนินการจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้แต่ละแห่ง สามารถตอบสนองความต้องการของกำลังพลและครอบครัว เพื่อประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้

 


          นางเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านทหารบกมีโครงการศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับกำลังพล บุตรหลาน และครอบครัว ไว้ใช้ค้นหาความรู้ ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อกำลังพลและบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน

          ความร่วมมือระหว่างสมาคมแม่บ้านทหารบก กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเค พาร์ค ในการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานทหาร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ทำให้ศูนย์การเรียนรู้มีสีสันและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่สนใจ ซึ่งทาง ทีเค พาร์ค เป็นต้นแบบอุทยานการเรียนรู้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ มีองค์ความรู้รอบด้านทั้งการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และพรั่งพร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สมาคมแม่บ้านทหารบกหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยในค่ายทหารทั่วประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ภายในหน่วยทหารและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ได้มีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นบ่อเกิดทางปัญญาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันของครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน และสังคมส่วนรวมต่อไปในอนาคต

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้