UNI-Aire เดินเครื่องกิจกรรม “ปันประสบการณ์ งานเครื่องปรับอากาศ” แก่ นร.วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ

1297 จำนวนผู้เข้าชม  | 


          “ยูนิแอร์” (UNI-Aire)  เครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย เริ่มต้นกิจกรรมส่งเสริมสังคม ในวาระก้าวสู่ปีที่ 45 “ปันประสบการณ์ งานเครื่องปรับอากาศ” ให้กับนักเรียนสาขาช่างไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการปูรากฐาน สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ มองเห็นเห็นทิศทางและนำความรู้ ไปต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคต          ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมที่จัดขึ้นว่า เพื่อต้องการกระตุ้นให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของวงการอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทยที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเครื่องปรับอากาศแบบอุตสาหกรรมซึ่งมีขนาดใหญ่และเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้กันตามที่พักอาศัย ซึ่งทั้งสองประเภทนี้มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมากเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ด้วยเหตุนี้ บุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจึงเป็นที่ต้องการอย่างสูง ซึ่งจะเป็นการดี หากเราได้มีการอบรม และให้คำแนะนำกับน้องๆ ตั้งแต่ในขณะที่อยู่ในช่วงเรียน เพื่อทำให้นักศีกษาได้มองเห็นเห็นทิศทางและอนาคตของตัวเองได้ชัดเจน

          สำหรับกิจกรรม "ปันประสบการณ์ งานเครื่องปรับอากาศ" ที่จัดขึ้นนี้เป็นการนำทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ของบริษัทไปให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี การตลาดและแนะนำเทคนิคการเป็นมืออาชีพเรื่องเครื่องปรับอากาศ ในลักษณะเอ็ดดูเทนเม้นท์ เพื่อให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินแก่นักเรียนไปด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับที่ดีจากน้อง ๆ เยาวชนเป็นอย่างมาก

          ดร.ณรัณ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนสายอาชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน เริ่มกันที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพฯ, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. จังหวัดนนทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และล่าสุดที่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีครู อาจารย์ และนักศึกษากว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

          “การแบ่งปันความรู้เหล่านี้ถือเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ในอาชีพ เนื่องจากในอนาคตงานของช่างไฟฟ้าจะมีแนวโน้มสูงสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะธุรกิจต่าง ๆ เติบโตขึ้น ความต้องการช่างไฟฟ้าเพื่อการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และการเดินสายไฟฟ้าในบ้าน ในสถานที่ทำงานและอาคารต่าง ๆ ย่อมสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โอกาสที่ช่างไฟฟ้าที่ชำนาญจะได้งานทำจึงมีมากขึ้นเช่นกัน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น กล่าว          ทางด้านวิทยากร นายคมสันต์ แทนคำ ผู้จัดการส่วนบริการหลังการขายและอะไหล่ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายสรุปว่า ตลาดเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน ไม่ต่างจากตลาดมือถือ ซึ่งในส่วนของมือถือนั้นคนต้องใช้กันทุกคน ขณะที่ในบ้านหนึ่งหลังมีความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศมากกว่า 1 เครื่อง ด้วยเหตุนี้บุคคลากรด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการมาก และคนที่เรียนเรื่องไฟฟ้านั้นก็มีโอกาสในการทำงานด้านนี้สูง นอกจากเป็นช่างเครื่องปรับอากาศแล้ว ยังสามารถต่อยอดไปได้ถึง การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพื่อทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งก็มีความต้องการมากเช่นกัน

          นายคมสันต์ ยังให้ข้อแนะนำว่า การทำงานเป็นช่างไฟฟ้าหรือแม้แต่ช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพได้นั้นต้องไม่หยุดที่จะเติมเต็มความรู้ ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมต้องมีจิตใจที่อดทน มีความขยัน ความรับผิดชอบต่องาน และที่สำคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้าบริการด้วยความจริงใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิคในการส่งเสริมพัฒนาให้น้องๆ สามารถเป็นช่างฝีมือที่มีความเป็นมืออาชีพนั่นเอง          ขณะที่ อาจารย์ประยุทธ ทิมทอง หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เปิดเผยว่ากิจกรรมที่ทางยูนิแอร์จัดขึ้นให้กับนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ในการให้โอกาสและเปิดโลกทัศน์กับน้อง ๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ หากเด็กได้เรียนรู้ในสาขาเฉพาะทางแบบนี้ ก็สามารถยึดเอามาประกอบวิชาชีพได้          ส่วน อาจาย์ทวี ไชยโครต หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางบริษัทที่มามอบความรู้ให้กับนักเรียนเทคนิค ทำให้พวกเขาได้สามารถมองเห็นปัญหาและนำประสบการณ์มาพัฒนาตัวเอง และยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจไปร่วมฝึกงานเพื่อเพิ่มเติมทักษะและศักยภาพตนเอง          เช่นเดียวกับ อาจารย์ชูชาติ วงสอาด หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่บอกว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียน ในการมอบประสบการณ์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกแนวทางในการเลือกทางเดินการประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบ ทำให้เด็กเห็นหนทางอนาคตได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งรูปแบบกิจกรรมก็มีความสนุกสนาน ทำให้เด็กสนใจรับฟัง โดยไม่เบื่อ          ทางด้านตัวแทนของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม นายเมธัส แสงบัว นักศึกษาปวช. ปี 3 สาขาช่างไฟฟ้า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. จังหวัดนนทบุรี บอกว่า ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะมีความสนุก และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศที่สามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพได้          นายภาณุพงษ์ ปานทสูตร นักศึกษาปวส. ปี 2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้เปิดเผยถึงสิ่งที่ได้รับจากการในกิจกรรมครั้งนี้ ว่าได้ความรู้ทักษะเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เข้าใจเกี่ยวกับอาชีพนี้ดียิ่งขึ้น ว่าไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวที่จะทำให้ประกอบอาชีพได้สำเร็จเท่านั้น แต่เราจำเป็นต้องมีจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ในอาชีพของเราด้วย อย่าหวังแค่เรื่องกำไร และต้องขอบคุณบริษัทที่มาจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับพวกเร          นางสาวพัชรี สร้อยสนธิ์ นักศึกษา สาขาไฟฟ้า (ทวิภาคี) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กล่าวว่า กิจกรรมของยูนิแอร์ทำให้หนูได้รับความรู้และมีประโยชน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำไปเป็นทั้งอาชีพหลักและเสริม นอกจากนี้ก็ยังได้รับทราบเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานจริง ๆ ซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน          ปิดท้ายที่ นายอภิชาติ โนนตูม นักศึกษาปวส. ปี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เปิดเผยว่า หลังจากได้ฟังการอบรมความรู้จากทางบริษัท ทำให้ตนเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลายอย่าง ซึ่งตนมีความสนใจเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว หากมีโอกาสอยากเข้าไปหาความรู้ประสบการณ์จากบริษัทยูนิแอร์ ด้วยเพราะเป็นแบรนด์ของคนไทย อยากสนับสนุนสินค้าไทย ซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมวันนี้ก็ทำให้ตนได้แนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานต่อไปในอนาคต


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้