"ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017" เดิน-วิ่ง ชิม ชม ช้อป ของดีพื้นบ้าน

1016 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

          "ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017" งานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ชิงถ้วยเกียรติยศ องคมนตรี-ผู้ว่าเมืองปทุม เชิญชวนปอดเหล็กร่วม "เดิน-วิ่ง ชิม ชม ช้อป" ของดีพื้นบ้าน อาหารชาติพันธุ์พื้นถิ่นชาวมอญ พร้อมเปิดมิติใหม่งานวิ่งมาตรฐาน ต่อยอดสู่การผนึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในปีต่อไป

          มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย สสส. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" ชิงถ้วยเกียรติยศ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เชิญชวนศิษย์เก่าและชาวไทยร่วมวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมรวบรวมของดีพื้นบ้าน อาหารชาติพันธุ์พื้นถิ่นของชาวมอญในจังหวัดปทุมธานีมาไว้ในงานด้วย โดยกิจกรรมจะเริ่มจัดระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

          นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี กล่าวว่า "งานเดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน 2017 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด Run For Harmony ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป และชุมชน โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นแกนกลาง อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพของทางรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเป็นประจำ ทางจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ประธานถ้วยเกียรติยศ สำหรับรางวัลชนะเลิศ โอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 10 กม. รวมถึงถ้วยเกียรติยศ จากผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี  สำหรับรางวัลชนะเลิศ โอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 3.5 กม. ด้วยเช่นกัน"

 

 

          ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าดูจากการสำรวจล่าสุดพบว่า คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งมากถึง 12 ล้านคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อน 5-6 ล้านคน โดยเป็นผลมาจากการความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้คนไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และให้เห็นผลดีของการออกกำลังกายที่สามารถช่วยลดภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ภัยคุกคามสุขภาพได้อีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน 2017 ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพคนไทย ไปพร้อม ๆ กับสร้างแรงบันดาลใจคนในชุมชนใกล้เคียง หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงอยากเชิญชวนคนไทยที่รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

 

 

          ขณะที่ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา ภายใต้แนวคิด Run For Harmony ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป และชุมชน โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นแกนกลาง และได้นำมาตรฐานการจัดงานวิ่ง มาใช้ในครั้งนี้ อันจะเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการสร้างความสามัคคีภายในสถาบันและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง และที่สำคัญทางมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการออกกำลังกาย” โดยนักศึกษาใหม่ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทุกคนจะได้ร่วมออกกำลังกาย รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยการให้อาสาสมัครจากนักศึกษาลงไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในระหว่างการจัดงาน นอกจากนี้สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ยังมีแผนผลักดันให้กิจกรรมงานวิ่งเพื่อสุขภาพบรรจุอยู่ในกิจกรรมหลักในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งจะนำไปสู่การผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมกันทั่วประเทศในปีต่อ ๆ ไป

          สำหรับการแข่งขันงาน “เดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน 2017” จะจัดขึ้น 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ภายในงานจะจัดเป็น Running Expo นักวิ่งจะมาลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่ง (BIB) นอกจากนี้ ยังมีมหกรรมสินค้าเกี่ยวกับกีฬามาจำหน่ายในราคาพิเศษ  พร้อมเชิญชวนร่วม "วิ่ง ชม ชิม ช้อป" ของดีพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์มอญ จ.ปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญ อาทิ เปิงตาว กวาญย์ฮะกอ ข้าวแช่ปทุม เมี่ยงกลีบบัว ชาเกสรบัว ข้าวห่อใบบัว น้ำสมุนไพรรากบัว ฯลฯ รวมถึงการแสดงพื้นบ้านและร้านขายของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าชุมชนในท้องถิ่น

 


 

          ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 จะมีการจัดแข่งขัน เดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" มีการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ระยะทาง ประกอบด้วย มินิมาราธอน 10 กม. และฟันรัน 3.5 กม. ออกสตาร์ทบริเวณหน้าอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี พร้อมกันนี้ระหว่างเส้นทางการวิ่งยังมีไฮไลท์อยู่ที่การนำ "ตุ่มสามโคก" เครื่องปั้นดินเผาที่มีศิลปะสวยงามที่สืบทอดภูมิปัญญาชาวมอญมาตั้งแต่สมัยโบราณ มาตั้งไว้บริเวณจุดให้น้ำ เพื่อบรรจุน้ำให้เหล่านักวิ่งได้ดื่มด่ำซึมซับบรรยากาศด้วยเช่นกัน นอกจานี้เมื่อวิ่งผ่านหน้าวัดจะมีพระสงฆ์คอยประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับนักวิ่งอีกด้วย" รศ.ดร.สมบัติ กล่าว

          ผู้เข้าร่วมการงาน เดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" ยังสามารถพาเพื่อนและครอบครัวเที่ยวชมสถานที่สำคัญและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายภายใน จ.ปทุมธานี อาทิ เข้าสักการะรูปปั้น "หลวงพ่อโต" สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดมอญโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช, วัดเจดีย์ทอง วัดมอญสมัยอยุธยาที่มีอายุมากกว่า 160 ปี, วัดเจดีย์หอย ชมเจดีย์ที่สร้างขึ้นจากเปลือกหอยนางรม, ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า, ท้องฟ้าจำลอง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ,พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี ฯลฯ

          สำหรับงานเดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย.นี้ มีการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ระยะทาง ประกอบด้วย มินิมาราธอน 10 กม. ค่าสมัคร 500 บาท  และฟันรัน 3.5 กม. ค่าสมัคร 300 บาท ออกสตาร์ทบริเวณหน้าอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ชิงถ้วยเกียรติจากองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในรุ่นโอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 10 กม. ส่วนรางวัลชนะเลิศ รุ่นโอเวอร์ออล ชาย-หญิง 3.5 กม. จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ส่วนรางวัลชนะเลิศ โอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 10 กม. และรุ่น 3.5 กม. อันดับ 1-3 ของทั้ง 2 ประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

 

 

          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผ่านทาง www.runlah.com และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก "วไลยอลงกรณ์ รัน Valaya Alongkorn Run" www.facebook.com/valayaalongkornrun 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้