“คมนาคม-ท่องเที่ยวฯ” ร่วมพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง

798 จำนวนผู้เข้าชม  | สองกระทรวงหลัก “คมนาคม-ท่องเที่ยวฯ” ร่วมหารือแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบราง ก่อนแต่งตั้ง “คณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว” โดยมีปลัดทั้งสองกระทรวง เป็นประธานร่วม มุ่งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการเข้าประชุมร่วมกับ นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงแนวทางการพัฒนาแผนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก ทางน้ำทางอากาศ และระบบราง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยที่มุ่งกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนไทย เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 2 กระทรวงคมนาคม ถ.ราชดำเนินนอก ได้มีการลงนามร่วมในการจัดตั้งแต่งตั้ง “คณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว” โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นที่ปรึกษาร่วม ขณะที่ ปลัดกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดของทั้งสองกระทรวงร่วมเป็นกรรมการ รวม 28 ราย

คณะกรรมการร่วมฯ ชุดนี้ จะร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นอกจากนี้ยังจะประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมถึงวิเคราะห์เสนอแนวทางและมาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยง พร้อมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานความคืบหน้าและประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ คณะรัฐมนตรี ทราบเป็นระยะ ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้