สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดงานสถาปนิก ’61 ภายใต้แนวคิด “Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา” งานสร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิ่น

976 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แถลงเปิดตัวงานสถาปนิก ’61 (Architect Expo 2018) “Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา” ชูแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่ วมสมัยของสังคมไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิ มแพ็ค เมืองทองธานี


นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “งานสถาปนิก เป็นงานจัดแสดงด้านสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้ งที่ 32 โดยแต่ละปีมีผู้เข้าชมงานมากกว่ า 350,000 คน และมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นทุ กปี  วัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศั กยภาพและนำเสนอผลงานความก้าวหน้ าทางสถาปัตยกรรมในทุกสาขาวิชาชี พ การจัดแสดงสินค้านวั ตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปนิก ’61 ประกอบไปด้วยนิทรรศการและกิ จกรรมที่น่าสนใจมากมาย การอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ ตลอดจนบริการต่างๆ ที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เตรียมไว้ให้กับสมาชิ กและประชาชนทั่วไป 
โดยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “Vernacular Living” บทบาทและความเปลี่ ยนแปลงของสถาปั ตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิ่นในวิ ถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย เชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้วิชาชีพสถาปนิก และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รั บประโยชน์จากการเข้าร่วมชมงานที่ จะจัดขึ้น”


ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ประธานจัดงานสถาปนิก ’61 ได้กล่าวถึงรายละเอียดการจั ดงานในปีนี้ “แนวคิดของการจัดงานปีนี้ คือ Vernacular Living ภายใต้ชื่องาน “Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา” โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้ างสรรค์สถาปั ตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิ่นในวิ ถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย
ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดพื้นที่ให้กลุ่มสถาปนิก, นักออกแบบ, ช่างฝีมือ ผู้มีความรู้ ความสามารถหลากหลายเจเนอเรชั่น ร่วมกันตั้งคำถามและตีความสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่ วมสมัย ผ่านการออกแบบพาวิเลียนหลักทั้ง 5 ได้แก่ Living Space Pavilion, Working Space Pavilion, Meeting Space Pavilion, Moving System Pavilion และ Introduction Pavilion นอกจากนี้ยังมีพาวิเลียนอื่นๆ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกและดี ไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทย รวมกว่า 18 พาวิเลียน ไฮไลต์ของการจัดงานครั้งนี้ จึงประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ‘งานออกแบบพาวิเลียน’ และ ‘เนื้อหา’ ของนิทรรศการที่จัดแสดงภายใต้ แนวคิด Vernacular Living 


นอกจากนี้ งานสถาปนิก ’61 ยังมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิ จกรรมสันทนาการอีกมากมาย อาทิ เวิร์กช็อป ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ, เวทีกลาง พื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อน ให้ผู้ชมงานได้เพลิดเพลินกั บการแสดงและกิจกรรมน่าสนใจที่ หมุนเวียนไปตลอดการจัดงาน, ASA Sketch พื้นที่จัดกิจกรรมสำหรั บเยาวชนและผู้ที่ สนใจในการวาดเขียน, หมอบ้านอาษา บริการให้คําปรึ กษาการออกแบบและก่อสร้ างงานสถาปัตยกรรมให้แก่ ประชาชนทั่วไป โดยทีมงานสถาปนิกจิตอาสา และกิจกรรมประกวดงานออกแบบระดั บนานาชาติ ASA International Design Competition 2018 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด VEX: Agitated Vernacular การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ท้ าทายนิยามความเป็นพื้นถิ่ นแบบเดิมๆ ในส่วนของกิจกรรมด้านวิชาการที่ เป็นไฮไลต์ของงานสถาปนิก ’61 คือ  ASA Forum 2018 งานสัมมนาวิชาการโดยผู้เชี่ ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้ งในและต่างประเทศ โดยปีนี้มีสถาปนิกระดับโลกมาร่ วมบรรยายบนเวที อาทิ ฮาน ทูมาเทคิน (Han Tümertekin) สถาปนิกจากประเทศตุรกี และโฆเซ มาเรีย ซานเช การ์เชีย (José María Sánchez García) สถาปนิกจากประเทศสเปน เป็นต้น  


ด้านนายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานในปีนี้ เผยว่า “งานสถาปนิก ’61 ยังคงเป็นงานที่จัดแสดงนวั ตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ในอาเซียน และได้รับความสนใจจากผู้แสดงสิ นค้าและผู้สนใจเข้าชมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้จะมี การจัดพาวิเลียนแสดงนวัตกรรมก่ อสร้างจากผู้แสดงสินค้าจาก IMAG GmbH บริษัทในเครือ Messe Munchen ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้จัดงานสถาปนิกระดั บโลก BAU งานแสดงสถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ และระบบก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุ ดในโลก เป็นบริษัทที่จัดแสดงนวัตกรรมก่ อสร้างมาแล้วทั่วโลก 
พร้อมกับการแสดงผลงานนวัตกรรมวั สดุก่อสร้างที่มี ความหลากหลายจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน อเมริกา เวียดนาม ฯลฯ  โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ตอบรั บเข้าแสดงผลงานแล้วกว่า 800 แห่ง บนพื้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตร 


ดังนั้นงานสถาปนิก ’61 เป็นจึงเป็นอีกหนึ่งงานซึ่ งจะเป็นตัวชี้วัดดัชนี ทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมั่นว่างานปีนี้จะได้รั บการตอบรับและมีผลงานด้านนวั ตกรรมการก่อสร้างมาเข้าร่ วมงานอย่างหลากหลาย มีการนำเอาสุ ดยอดผลงานการออกแบบนวัตกรรมก่ อสร้างจากยุโรปและอเมริ กามานำเสนอให้ผู้เข้าชมงานได้ เลือกผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ดีที่ สุด งานสถาปนิก ’61 จึงเป็นอีกงานนึงที่ไม่ควรพลาด”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้