สธวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

927 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง การส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะทายาททางธุรกิจเหล่านี้จะต้องเป็นผู้สานต่อเจตนารมณ์สืบทอดธุรกิจของครอบครัวหรือขององค์กร ที่แม้จะมี ข้อได้เปรียบ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้มากกว่าผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ แต่ในโอกาสที่มีอยู่นั้น  ก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ภายใต้แรงกดดันและความท้าทายต่างๆ เพื่อรักษาธุรกิจให้อยู่รอดเหมือนกับรุ่นก่อนที่ได้สร้างมา ให้มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าต่อไป สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างองค์ความรู้ ในงาน “สธวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจประจำปี 2561 ” เพื่อมอบรางวัลแก่ 9 ทายาทธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 อันเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทายาทของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ณ  หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “การจัดโครงการ สธวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจ ประจำปี 2561 เป็นการ   จุดประกายให้กับองค์กรธุรกิจ ในการค้นหาทายาทนักธุรกิจดีเด่นในองค์กร ทั้งนี้ผู้สืบทอดทายาททางธุรกิจ                  

ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเสมอไป การจัดงานแสดงตัวอย่างองค์กรการสร้างทายาททางธุรกิจ พร้อมปรัชญาการบริหารงานที่หลากหลาย จึงเป็นเสมือนเวทีส่งเสริมให้มีการเตรียมพร้อมในการสร้างทายาททางธุรกิจ ส่งเสริมให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้ การทำธุรกิจในทางปฏิบัติให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่าย เสริมสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรม ของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น ก้าวทันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงเพิ่มช่องทางและเพื่มโอกาสทางธุรกิจสู่สากลต่อไปอีกด้วย”ทางด้านทายาทธุรกิจประจำปี 2561   กิ๊บ-อรยาพร กาญจนจารี   รองประธานกรรมการบริหาร Chateau de Bangkok Hotel   กล่าวว่า  “ตนเองยึดหลักการทำงานว่า หากจะพัฒนาสิ่งใดต้องพัฒนาให้ยั่งยืน ต้องมองระยะยาวถือเป็นหัวใจของการทำงาน   นอกจากนี้ซึมซับคำสอนของคุณพ่อมาตลอดว่าไม่ว่าจะทำการสิ่งใดต้องมีวินัยจะเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ  ไม่ย่อท้อ กับปัญหาจะทำให้เราพบกับความสำเร็จ และห้ามตัดสินใจว่าโกรธหรือกลัว เพราะจะทำให้มีมุมมองการทำงานที่ผิดพลาดได้”ด้านดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ  หรือ “ยู้”   ทายาทรุ่นที่3ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา “อึ้งเป็งชุง” ในฐานะผู้บริหาร “ยู้” ลูกชิ้นปลาเยาวราช  เปิดเผยว่า  “ตนเองเติบโตกับลูกชิ้นมาตั้งแต่เด็กซึ่งธุรกิจอาหารเหมือนการบริการ ซึ่งเราในฐานะผู้ให้บริการต้องทราบว่าทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ ดังนั้นเมื่อต้องการสร้างการจดจำที่ดีเราพัฒนาไม่หยุดนิ่งต้องรู้ให้ลึกซึ้ง  นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นผู้นำหัวใจหลัก คือให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความภาคภูมิใจไม่แค่เรื่องผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น”ดร.การัณย์ อังอุบลกุล  ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า   “แนวคิดที่นำมาใช้กับการทำงาน คือ “ไม่ว่าจะทำอะไรห้ามเบียดเบียนส่วนรวมและตนเอง   รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ขยัน ซื่อสัตย์และมีความอดทน  และมีจุดมุ่งหมาย  รวมถึงต้องมีความสามัคคีเพราะความสามัคคีจะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จ      นอกจากนี้เราต้องมีความประพฤติดี รู้จักการให้คืนสู่สังคมสิ่งเหล่านั้นจะสร้างคนดี ให้อยู่ในสังคม”ด้านทายาทของอ้วยอันโอสถ  ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด  เปิดเผยเคล็ดลับการบริหารงานว่า  เนื่องจากกิจการ อ้วยอันโอสถดำเนินมาตั้งแต่ปี2490 จากร้านขายยา 2คูหา จากนั้นคุณพ่อมาสร้างโรงงานจากยาลูกกลอนพัฒนามาเป็นแคปซูล มาถึงยุคใหม่จึงมีการปรับปรุงแบรนด์ให้ผู้บริโภคเห็นว่าอ้วยอันโอสถเป็นยาสมุนไพร สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน

ผมในฐานะทายาทรุ่นที่ได้เห็นและเติบโตกับธุรกิจสมุนไพรเราต้องการเชื่อมโยงยาสมุนไพรกับทุกคนทุกครอบครัว   ดังนั้นผมจึงซึมซับความมีวินัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ใช้อารมณ์ แต่ถูกไตร่ตรองด้วยเหตุผล   การเป็นผู้บริหารต้องทำตัวเองให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้สะดวกเพื่อเราจะได้รับทราบปัญหาเพราะทุกปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงและทุกเหตุการณ์เป็นประสบการณ์เพื่อให้เราได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ”

 


รายชื่อทายาททางธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 9  ท่าน


-อรยาพร  (กิ๊บ) กาญจนจารี ทายาทดร.ลาลีวรรณ พรเสก กาญจนจารี(รองประธานกรรมการบริหาร CHATEAU DE BANGK

-วรรณศิริ(เบลล์)   เหล่าศิริชน  กรรมการบริหาร อาณาจักร ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง Seawealth Frozen Food ,ผู้ผลิต แอพลิเคชั่น START UP  

-ดร.เกยูร       โชคล้ำเลิศ  (ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช ต่อยอดธุรกิจอาหารเสริมจากวัตถุดิบเหลือจากปลาด้วยนวัตกรรม ภายใต้แบรนด์ UNC )

-วิสุตา  (นิกกี้ )โลหิตนาวี  ไวน์เมกเกอร์หญิงคนเดียวในประเทศไทย หนึ่งใน 30 ผู้ประกอบการเอเชียรุ่นเยาว์ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี

-รสรินทร์   รัชต์ศิรจิระกุล  กรรมการผู้จัดการ ร่มโพธิ์ทอง 888 โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด) 

- ดร.การัณย์    อังอุบลกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ( ทายาทคุณ สนั่น อังอุบลกุล) )

 - ณัฐนัย     อนันตรัมพร กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน )

- ปิยบุตร    ปิ่นทอง  บริษัท ไทยบรอนซ์ เมคเกอร์ส แอนด์ การ์เด้น จำกัด ทายาทคุณเพ็ชรา- ปรีชา ปิ่นทอง)  

- ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด  
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้