เปิดเวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์

นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลอุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดงานประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2018 หัวข้อ “Creating Better Libraries: The Unfinished Knowledge” เวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับห้องสมุดยุคสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อระดมสมองวางแนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ในกระแสโลก โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดจาก 4 ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์ภายในงาน ท่ามกลางผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดกว่า 400 คนเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com