ม.รังสิต เปิดเวทีรวมตัว นศ.สายอาร์ต 12 มหาวิทยาลัย ถกปัญหาสังคมเสนอแนะทางออกเพื่อประเทศไทยน่าอยู่

1075 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ ขึ้น  เพราะปัญหาไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งที่รับผิดชอบ แต่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพราะเราเป็นผู้อยู่บนโลกใบเดียวกัน"   

คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานเปิดงานในฐานะเจ้าภาพเปิดเวทีถกปัญหาสังคมพร้อมหาทางแก้ไขเพื่อประเทศไทยน่าอยู่ ภายใต้โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network For Change : UNC) ปีที่ 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจปัญหาสังคมได้ลงพื้นที่จับประเด็นปัญหาที่น่าสนใจพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยนำเสนอกรอบแนวคิดในการเลือกโจทย์ที่สนใจ รูปแบบการสื่อสาร เพื่อนำเสนอรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ต่างมหาวิทยาลัย  ในเวทีนำเสนอผลงานครั้งที่ 1 นี้ มีนักศึกษา 12 มหาวิทยาลัย 14 คณะวิชาที่เปิดสอนด้านศิลปะการออกแบบเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการพร้อมนำเสนอประเด็นปัญหา ซึ่งเวทีการถกปัญหาสังคมนี้ได้มีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนเข้าร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

 • “ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • “ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม (บางแสน)” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • “ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • “ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน” โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, “ปัญหาเรื่องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศิลปะรับใช้ชุมชน” โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • “ศิลปะรับใช้ชุมชน” โดยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
 • “ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยหลักสูตรโครงการร่วมบริหารหลักสูตร หลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดียสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • “ปัญหาเรื่องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • “ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม/การจัดการขยะ คณะศิลปกรรมศาสตร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • “ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • “ปัญหาเรื่องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • “ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • “ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในประเด็น: การลวนลามทางเพศทางสื่อออนไลน์” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • “ปัญหาการท่องเที่ยวชุมชน” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้นักศึกษาทั้งหมด ซึ่งจัด ณ อาคารคุณหญิงพัฒนา (อาคาร 8) คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยแต่ละประเด็นปัญหานักศึกษาแต่ละสถาบันจะมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสภาพแวดล้อมจริง บุคคล และแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อนำข้อมูลนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่แก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบการจัดนิททรรศการต่อไปในเดือนมิถุนายน 2561 ณ หอศิลป์นี้ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้