องค์การเภสัชกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 8.00-15.30 น.

คลิกดาวน์โหลด รายละเอียด | ใบสมัคร 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด ภายในวันเวลาดังกล่าว ได้ที่

สำนักอำนวยการ
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 องค์การเภสัชกรรม
75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-203-8200, 02-203-8060 มือถือ 081-828-5494 โทรสาร 02-354-8850

Powered by MakeWebEasy.com