เชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเวทีสาธารณะ เรื่อง “คลองไทย....ใครได้ ใครเสีย"

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา จัดเวทีสาธารณะเพื่อร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนใน เรื่อง “คลองไทย....ใครได้ ใครเสีย” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในประเด็นผลการศึกษาเรื่องคลองไทย ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ตามวันเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1110-3939

Powered by MakeWebEasy.com