โตโยต้า ต้อนรับเยาวชนอาเซียน 12 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล จ.สระบุรี

491 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเยาวชนในโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”รุ่นที่2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี

 โครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท”รุ่นที่ 2เป็นโครงการที่สำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ตัวแทนเยาวชนจากสมาชิกอาเซียน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 70 คนจาก 12ประเทศได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรไทยที่สนใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้


นายวุฒิกร กล่าวว่า“ศูนย์นาสาธิตรัชมงคลได้รับคัดเลือกจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นหนึ่งในสถานที่ศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่เยาวชนทั้ง 12 ประเทศซึ่งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในการช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้ของโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)วิถีโตโยต้า(Toyota Way)และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) มาปรับปรุงการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชนและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ อันเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง”
 


กิจกรรมที่ศูนย์นาสาธิตรัชมงคลแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้


v ฐานที่ 1 : ข้าว

-          เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว อาทิการอธิบายเกี่ยวกับต้นข้าว สาธิตวิธีการเกี่ยวข้าว ฝัดข้าว ตำข้าว 


v ฐานที่ 2 : ดินและปุ๋ยสั่งตัด

-          เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของดิน วิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่ดีที่สุด


v ฐานที่ 3 : วิถีชีวิตไทย

-          เรียนรู้และปฏิบัติการนำผลิตภัณฑ์จากข้าวมาทำขนมไทย สาธิตงานใบตอง ดอกไม้ จักสาน การปั้นดิน และการละเล่นแบบไทย

           

             “เรามีความมุ่งหวังว่าเยาวชนในโครงการ“เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท”รุ่นที่ 2 จะได้ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กับนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนอย่างเต็มที่และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”นายวุฒิกรกล่าวในที่สุด

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้