สรพ.ลงพื้นที่จ.พังงา ติดตามการพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ทั้ง 9 ร.พ.

1831 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้ง 9 แห่งที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 3   คิดเป็นร้อยละ 100  
 

(วันที่ 23 มีนาคม 2561) นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมนี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดพังงาในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation : HA) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมวงการสาธารณสุข ที่เกิดขึ้นควบคู่กับนวัตกรรมอื่น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความสามารถที่จะรับผิดชอบสุขภาพของตนเอง ซึ่ง HA นี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ

โดยมาตรฐานโรงพยาบาลที่ใช้ในปัจจุบันนี้ เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4  ซึ่งสรพ.ได้ปรับปรุงใหม่โดยจะเริ่มใช้ในการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองต่อเนื่องจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสากล คือ International Society for Quality in Healthcare (ISQua) ทำให้มาตรฐานการประเมินสถานพยาบาลที่นำไปใช้พัฒนา และผ่านการรับรองคุณภาพขอบประเทศไทยเป็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่า “โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” มาตรฐานสากลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการได้ว่า สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล   ซึ่งโรงพยาบาล HA ถือเป็นโรงพยาบาลที่มี5เรื่อง  ได้รับการรับรอง คือ 1.ให้บริการอย่างมีคุณภาพเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 2.รพ.เมื่อเข้าไปแล้วมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ 3.มีระบบป้องกันความเสี่ยง และพัฒนา ทบทวน ต่อไปในอนาคต 4.รพ.พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ และ 5.เป็นการนำมาตรฐานวิชาชีพและความรู้ที่ทันสมัย  

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาเปิดเผยถึงความก้าวหน้าของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้ง 9 แห่งว่าปัจจุบันโรงพยาบาลในจังหวัดพังงาทุกแห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น ๓ คิดเป็นร้อยละ 100  และในปี 2561 นี้ จังหวัดพังงาจะมีการประเมินเพื่อรองรับคุณภาพบริการ (Re- Accreditation ) ทั้งหมดจำนวน 7 แห่ง  ซึ่งได้แก่โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ อยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายเวลา และส่งผลงานให้กับสรพ.ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อรองรับการประเมิน และรอการตอบรับวันเยี่ยมสำรวจจาก สรพ.  โรงพยาบาลบางไทร ด้วยพื้นที่เขาหลักในโครงการ Andaman Hub Medical Network มุ่งเน้นให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขาหลัก โรงพยาบาลบางไทรได้รับมอบหมายด้านนโยบายให้มีการจัดบริการในพื้นที่เขาหลัก ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์และการให้บริการของโรงพยาบาลบางไทร ในกระบวนพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ จึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ โรงพยาบาลทับปุด อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการขอ Re- Accreditation ซึ่งการขอรับรองในครั้งนี้อาจต้องใช้มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ในการประเมิน จึงมีการเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานใหม่มาขอรับการประเมินด้วย. ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพังงา จะมีทีม QLN ระดับจังหวัด ร่วมวางแผนการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยบริการที่จะเข้าสู่กระบวนการ Re- Accreditation เพื่อให้โรงพยาบาลที่จะของการประเมิน Re-Accreditation ทั้ง 7 แห่งได้ผ่านการรับรองคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนไว้วางใจที่จะมารับบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ทำงานภายใต้มาตรฐานที่กำหนด

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้