ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ "ทำงานเพื่อแผ่นดิน"

732 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าวงาน “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” ร่วมด้วย ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เเละผู้อำนวยการโรงเรียนเเพทย์ รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรเเละกิจกรรมเพื่อสังคม  และ รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ดำเนินรายการ  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช 

เป็นเวลา ๑๓๐ ปี นับจากวันที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของไทยได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดิน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงห่วงใยความเจ็บไข้ของอาณาประชาราษฎร์ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษา   จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์แก่ราษฎร  จวบจนปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้เติบใหญ่ ให้การรักษาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ โดยไม่เลือกยากดีมีจน  สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ซึ่งในวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นี้ โรงพยาบาลศิริราชจะมีอายุครบ ๑๓๐ ปี 

วันเวลาผันเปลี่ยนมาถึง 6 แผ่นดิน  นับแต่สมัยรัชกาลที่ ๕  โรงพยาบาลศิริราชยังยืนหยัดยึดมั่นประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ผ่านการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และการให้บริการประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นในการรักษาผู้ป่วยอย่างสุดกำลังความสามารถ  รวมถึงการวิจัย  เพื่อพัฒนาการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์มารับใช้แผ่นดิน 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราชมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อรักษาดูแลชีวิตผู้ป่วยจากทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการทำงาน ผ่านโครงการและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์โดยชาวศิริราชจากทุกหน่วยงาน เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการรักษา คำนึงถึงความพร้อมของบุคลากร การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนคนไทย และในด้านนวัตกรรม เราก็ไม่เคยหยุดนิ่ง  แม้จะเป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งมา ๑๓๐ ปี แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องปรับตัวให้ก้าวทัน ก้าวนำ และก้าวล้ำวิทยาการ ให้สามารถดูแลคนไทยต่อไปได้อีกนานเท่านาน”

ในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชครบรอบ ๑๓๐ ปี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยอีกมากมาย ที่ต้องการรักษาและบรรเทาความเจ็บไข้ จากโครงการต่าง ๆ จึงเกิดเป็นการดำเนินกิจกรรม “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเผยแพร่โครงการที่เกิดจากความทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ  สติปัญญาของบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อส่งมอบการทำงานผ่านโครงการมากมายที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นหนทางการยับยั้งการติดเชื้อ HIV ของคนไทย,  การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วย, การรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี,  การบรรเทาปัญหาจากกลุ่มโรคที่เกิดกับคนไทย เช่น มะเร็ง เบาหวาน ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสังคม สร้างเครือข่ายการรักษาดูแล และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวงการแพทย์ไทย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ สถานที่ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน จากการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากมาย  เป็นแรงผลักดันให้ศิริราชทุ่มเทพัฒนาโครงการ เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งการนำเสนอโครงการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน 

“อย่างไรก็ตาม การยืนหยัดของโรงพยาบาลศิริราชบนแผ่นดินไทยตลอด ๑๓๐ ปี ที่สามารถส่งมอบโครงการให้แก่คนไทย ในฐานะบุคลากรที่ทำงานเพื่อแผ่นดิน คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีคนไทยคอย  ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ผ่านการเสียสละ แบ่งปัน บริจาค  สมทบทุนสนับสนุนให้โรงพยาบาลศิริราช   สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกล จึงขอขอบคุณคนไทยจากใจของบุคลากรและจากผู้ป่วยที่ได้รับโอกาสทุกคน รวมทั้งขอเชิญชวนให้ร่วมติดตามแต่ละก้าวที่สำคัญของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยบนแผ่นดิน  ไปกับกิจกรรม “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” ตลอดปี ๒๕๖๑ นี้”  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  กล่าวทิ้งท้าย

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้