ว.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสามเสนวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์ หัวหน้าโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการโครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน และการดำเนินกิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (ชั้น 3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Powered by MakeWebEasy.com