บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จัดกิจกรรมทดสอบ Shock KONI

บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Shock KONI กับร้านค้า ตัวแทนและผู้ที่สนใจทั่วไป นำทีมผู้บริหารโดย คุณสักพันธ์ รัตนจิตบรรจง (คุณเอ) และคุณสิริจันทร์ รัตนจิตบรรจง ซึ่งคร้ังนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Frank Biesheuvel ผู้จัดการฝ่ายขาย Shock KONI ในนาม An – ITT Company. เป็นวิทยากรจาก Koni โดยตรง ซึ่งในการสัมนาจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นภาคทฤษฎีความเป็นมา รวมถึงวิธีการเซ็ทอัพ Shock ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงจากการขับรถที่ติดตั้ง Shock KONI ในสนามทดลองขับ


Powered by MakeWebEasy.com