สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการ สมัยที่ 26 พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO FAIR 2018

คุณณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 26 ปีบริหาร 2561-2562 หลังจากรับตำแหน่ง พร้อมทำงานจัดแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO FAIR 2018 งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้แนวคิด PHOTO GRAPHY POWER รวมพลังแห่งการถ่ายภาพอยู่ในงานเดียว สื่อถึงความมีพลังสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ ในการจัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพระดับนานาชาติ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจต่อไป รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้ชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ

งาน PHOTO FAIR 2018 จุดนัดพบของคนรักการถ่ายภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ไบเทคบางนา ส่วนผู้สนใจจองพื้นที่ในงาน ติดต่อสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ โทรศัพท์ 0 2803 7570-1

Powered by MakeWebEasy.com