เผยความลับของอิงค์เจทเทคโนโลยี นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

บริษัท เอปสัน ประเทศไทย ร่วมกับวี บริษัทเมานท์ แอนด์ ทริม  จัดเสวนา เปิดความลับของอิงค์เจทเทคโนโลยี นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ชูเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์  Piezo Electronic ของเอปสัน ได้คุณภาพงานพิมพ์ดี มีความแม่นยำ  ช่วยประหยัดพลังงานและคงทน  ปัจจุบันเอปสันพัฒนาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งพิมพ์ภาพ เอกสาร พิมพ์ฉลาก พิมพ์สติกเกอร์ติดรถยนต์ เครื่องพิมพ์ลายผ้า และแม้แต่เครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วสูงสุดพิมพ์ได้ 100 แผ่นต่อนาที โดยที่ผ่านมา เอปสันขายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไปแล้วมากกว่า 20 ล้านเครื่องทั่วโลก

นายปลวัชร  นาคะโยธิน  ผู้จัดการแผนกเครื่องพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์  บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง การเสวนา เปิดความลับของอิงค์เจทเทคโนโลยี นวัตกรรมเปลี่ยนโลก  ณ โรงแรม PALAZZO  ว่า ภายในงานมีการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เริ่มการเสวนาโดย นายสุรศักดิ์ สำเนียงงาม หัวหน้าฝ่ายขายแผนกเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมและพาณิชน์ บริษัท เอปสัน(ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ “การพัฒนาการของอิงค์เจ็ทเทคโนโลยี”  , อาจารย์ นพดล  อาชาสันติสุข บรรณาธิการ นิตยสาร Camerart   บรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมธุรกิจการพิมพ์รูป”คุณสมเพ็ชร  เจียรมณีทวีสิน   กรรมการผู้จัดการ Image Quality LAB  บรรยาย  “การเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมการพิมพ์และงานโฆษณา” และคุณภูษิต  ชัยงาม   กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจโลโก้ จำกัด  เสวนาการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมธุรกิจการพิมพ์ผ้า เพื่อการตัดเย็บ 

นายวรพันธ์  ติยะรัตนาชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่างๆ ที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ เพื่อนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจถ่ายภาพและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปเผยแพร่ เทคโนโลยีการ ปริ้นท์ภาพปัจจุบันเอปสันพัฒนาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งพิมพ์ภาพ เอกสาร พิมพ์ฉลาก พิมพ์สติกเกอร์ติดรถยนต์ เครื่องพิมพ์ลายผ้า และแม้แต่เครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วสูงสุดพิมพ์ได้ 100 แผ่นต่อนาที โดยที่ผ่านมา เอปสันขายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไปแล้วมากกว่า 20 ล้านเครื่องทั่วโลก

Powered by MakeWebEasy.com