ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ดูแลครบวงจรพร้อมเทคโนฯทันสมัยแห่งแรกของไทย

สภากาชาดไทย นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการให้บริการและเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาผู้สูงวัย ที่ทันสมัยและไฮเทค ถือเป็นต้นแบบดูแลผู้สูงอายุครบวงจรพร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ


นายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย กล่าวแนะนำว่า สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีนโยบายในการพัฒนาต้นแบบการให้บริการด้านผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการจัดตั้งโครงการ “ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย” ขึ้น เป็นองค์กรที่ให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่เป็นองค์รวม ครบวงจร ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน จนถึงที่บ้าน และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุว่า”อาคารเทพรัตน์การุญ”ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปี 2554 แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค.2559 เพื่อให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นต้นแบบของการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุครบวงจร และต่อเนื่อง  

 


 

 

ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่พักอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มใกล้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะเน้นที่บริการคัดกรองสุขภาพ การให้ความรู้ และป้องกันก่อนจะเกิดโรค โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี ไม่สูงอายุ แต่มีความต้องการที่จะชะลอวัย หรือรับบริการอื่น ๆ จะเน้นการให้บริการไปที่คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย และการป้องกันส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้สุขภาพดี และสามารถดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้

นายแพทย์ชัชวาล กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ฯ บริการครบวงจรทั้ง เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยประยุกต์ ฝังเข็ม คีเลชั่น ฯ พร้อมรับดูแลผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ทั้งแบบรายวัน ไป-กลับ แบบพักค้าง 24 ชั่วโมง ในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีแพทย์ และพยาบาลคอยดูแล  “การดำเนินงานของศูนย์ฯ เน้นเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตนเองได้ที่บ้าน หรือเป็นจุดเชื่อมต่อให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลในพื้นที่ก่อนกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน เริ่มจากการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งเปิดสอน “หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง” ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย

ต้นแบบศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกในไทย โดยนำเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยฟื้นฟูพัฒนาการของผู้ป่วย อาทิ


1.สลิงสำหรับพยุงตัวผู้สูงอายุ คอนโทรลด้วยระบบรีโมท รับน้ำหนักได้ถึง 250 กิโลกรัม สำหรับใช้ในการฝึกเดินไปยังจุดต่าง ๆ ภายในบ้าน เพื่อผ่อนแรงผยุงผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวมากและป้องกันการหกล้ม2.เครื่อง “Multisensory Stimulation” สำหรับกระตุ้นสมองผู้สูงอายุสมองเสื่อมเพื่อเรียกความจำผ่านการรับรู้จากสีที่จะช่วยเรียกสมาธิ และเสียงดนตรีที่จะช่วยให้ผ่อนคลาย3.เครื่อง “Optic Music” เป็นเครื่องมือฝึกการเคลื่อนไหวและฝึกความทรงจำโดยใช้หลักการสะท้อนของแสงภายใต้การควบคุม ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม แขนขาอ่อนแรง และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร4.เครื่อง “High Power Laser Therapy” หรือเครื่องเลเซอร์กำลังสูง จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อม ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดเมื่อยร่างกายให้ฟื้นตัวและกลับมาใช้งานได้ปกติ จึงช่วยย่นระยะเวลาของการเจ็บป่วยให้ดีขึ้น


5.หุ่นยนต์ “Sensibletab” ที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทย เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือและแขนผ่านเกม สำหรับบำบัดผู้ป่วยในกลุ่มระบบประสาท เช่น หลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน และกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะเสื่อมถอยตามร่างกาย
 
6.นวัตกรรมล่าสุดมีเพียง 2 เครื่องในไทยเท่านั้น คือ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็ก (pelvic restoration ) กระชับกล้ามเนื้อส่วนล่าง ช่วยในการบำบัดอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รักษาได้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นเซลล์ประสาท ฟื้นฟูเซลล์ที่อ่อนแอ ช่วยให้เซลล์ต่าง ๆกลับมาทำงานได้ดีขึ้น และยังช่วย เสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน , การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ กระชับช่องคลอด รวมถึงแก้ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อหลัง

นอกจากนวัตกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีบริการแผนทางเลือก ทั้งคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์และคลินิกแพทย์แผนจีนให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปด้วย
 

ผอ.ศูนย์ฯกล่าวในตอนท้ายว่า ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ยังมีโครงการเฟส 2 ก่อสร้างคอนโดฯ สูง 8 ชั้น จำนวน 200 ห้อง และที่จอดรถ  พร้อมบ้านพัก จำนวน 40 หลัง ในพื้นที่ 75 ไร่ รวมมูลค่าก่อสร้างกว่า 600 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จในปี 2565 นี้ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารเทพรัตน์การุญ (ส่วนต่อขยาย) บริจาคโดยตรงได้ที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย  หรือโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 527- 291587-9  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย   โทร.038  103 420

 

Powered by MakeWebEasy.com