สัมผัสธรรมชาติ “สัมมนารอบกรุง” ดีต่อใจที่ “บางกะเจ้า”

บางครั้ง...สิ่งที่เห็นใกล้แค่เอื้อมแต่เรามักละเลยที่จะไขว่คว้า ทั้งยังชอบทำเรื่องง่าย ๆ ให้เป็นเรื่องยาก

ดังเช่นการไขว่คว้าหาธรรมชาติที่หลาย ๆ คนมักมีข้ออ้างที่ใช้เป็นเหตุผลว่า “ไม่มีเวลา”สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ”โดย นายสราญโรจน์ สวัสดิ์ชูโต ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (Domestic MICE) จึงร่วมกับ สมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดกิจกรรม“สัมมนารอบกรุง” โครงการสร้างการรับรู้สินค้าและบริการไมซ์ Domestic Fam Tripประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้ออร์แกร์ไนเซอร์ชั้นนำ “PAULA&CO.” นำคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR) จำนวน 35 ราย ร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองรูปแบบใหม่ในเส้นทางเช้าไป-เย็นกลับ (One Day Trip) ณ เส้นทาง อ.บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ภายใต้แนวคิด “Design Your Life Design Your Future”

ถือได้ว่าเป็นการเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยการข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากถนนพระราม 3 ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสูง ถึงพื้นที่ “บางกะเจ้า” ให้ผู้มาเยือนได้ซึมซับบรรยากาศในเวลาเพียงชั่วอึดใจ !เหตุที่การจัดกิจกรรม “สัมมนารอบกรุง” เน้นผู้ร่วมโครงการคือ ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR) จากองค์กรต่าง ๆ เพราะถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดโครงการประชุมและอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองค์กร โดยนำบุคลากรออกมาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกสถานที่ซึ่งถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๆ ทั้งยังถือเป็นการนำความรู้ด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ทั้งชีวิตประจำกัน การทำงาน และอื่น ๆ

 


หลากกิจกรรมทรงคุณค่า ณ บางกะเจ้า
กิจกรรมครั้งนี้จึงเริ่มจากการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร “บางกะเจ้าฟาร์ม” พร้อมร่วมชมกิจกรรมการเพาะ “เห็ดโคนญี่ปุ่น” และการทำ “ไข่เค็มพิลังกาสา” ต่อจากนั้นคือการเยี่ยมชม “วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร” ศูนย์การชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมนำคณะผู้เดินทางร่วมเวิร์คชอปทำ “ธูปหอมสมุนไพร” และ “ผ้ามัดย้อม” ซึ่งถือเป็นการออกแบบคุณค่าหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนจะนำคณะผู้เดินทางเดินชมสวนไปรับประทานอาหารกลางวันรสเลิศที่ร้านอาหาร“พบรัก ณ บางน้ำผึ้ง” ในบรรยากาศสุดชิคแสนสบาย ซึ่งตามกำหนดการจะต้องปั่นรถจักรยานชมสวนซึ่งถือเป็นไฮไลท์ประจำถิ่น แต่เนื่องจากมีฝนตกเป็นบางช่วงเวลา คณะผู้จัดงานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนเป็นการเดินเท้าแทนเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทริปซึ่งถือว่าให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไม่แพ้กันจากนั้นคือกิจกรรมสุดท้ายคือ การเจรจาธุรกิจ “Table Top Sale” ระหว่างบริษัทเอกชนและผู้ประกอบการไมซ์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงกิจกรรม Reflect และการออกแบบชีวิต โดย “อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์” ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์ปรัชญา ในฐานะโค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ร้านกาแฟ Hidden Woodsคาเฟ่ลับที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสุดร่มรื่นของคุ้งบางกะเจ้า

 

“ส่งเสริม ต่อยอด พัฒนา” เศรษฐกิจชุมชน
นายสราญโรจน์ สวัสดิ์ชูโต ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “สัมมนารอบกรุง” ครั้งนี้ว่า การนำ คณะผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ เดินทางมาบางกะเจ้าครั้งนี้ถือว่าแตกต่างจากการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไปที่เรามักคุ้นกับตลาดบางน้ำผึ้งและสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 5 บางตลอดระยะทาง 18 กิโลเมตรของบางกะเจ้า เพราะการเดินทางครั้งนี้คือ Fam Trip หรือ Familization Trip ซึ่งถือเป็นการเดินทางเพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางมีความคุ้นเคยกับสถานที่ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมหลากหลายที่มีความเหมาะสมและสนองตอบสำหรับกิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการจัดสัมมนาด้านต่าง ๆ เช่น Building, Outing, Leadership

การจัดสัมมนาครั้งนี้ “ทีเส็บ” ใช้หลักการของ สมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ในการจัดการเพื่อตอบโจทย์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ว่า ต้องการพัฒนาคนลักษณะใดและอย่างไร โดยยึดหลักที่ต้องการพัฒนาเป็นสำคัญ แล้วเลือกเฟ้นสถานที่มาผสมผสานให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของ “ทีเส็บ” ในการ “ส่งเสริม ต่อยอด พัฒนา” เศรษฐกิจชุมชน จึงมาลงตัวที่ “บางกะเจ้า” ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงสั้น ๆ แต่จะสามารถมอบประสบการณ์การเดินทางและความรู้ให้แก่ผู้ร่วมสัมมนาได้อย่างมาก“บางกะเจ้าถือเป็นปอดของกรุงเทพฯ ที่ยังคงมีระบบนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย แต่ขณะเดียวกันพื้นที่นี้ถือเป็นทางผ่านของน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะออกไปสู่ปากอ่าวซึ่งมีขยะแม่น้ำจำนวนมากตั้งแต่ภาคเหนือของประเทศไทยจนถึงกรุงเทพฯ ไหลมาตามน้ำและวนเวียนอยู่ในพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะสะสมและยากต่อการกำจัด การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ที่เหมาะสมกับพื้นที่แห่งนี้จึงเป็นเรื่องการเก็บขยะที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานออฟฟิศและไม่ค่อยมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติมากนัก ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของ PAMAT กว่า 2.5 พันคน จึงน่าจะนำไปต่อยอดสำหรับการจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่บางกะเจ้าในโอกาสต่อไป หรือใช้ทริปการสัมมนารอบกรุงนี้เป็นทริปตัวอย่าง โดยยึดอุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนเสริมให้ได้ใช้ประโยชน์ตามที่เห็นสมควร”

“Design Your Life Design Your Future”
ด้าน อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์ปรัชญา ในฐานะโค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างการดำเนินกิจกรรม Reflect และการออกแบบชีวิต ภายใต้แนวคิด “Design Your Life Design Your Future” ว่า จากการร่วมทำกิจกรรมทำไข่เค็มซึ่งวิทยากรอธิบายว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันถึงจะนำมาทอดได้ หรือหากต้องการต้มต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน โดยเวลาที่เหมาะสมคือ 12 วัน แต่ไม่ควรเกิน 15 วันซึ่งจะมีรสชาติเค็มเกินไปนั้น ในฐานะที่ผู้ร่วมสัมมนาเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หากออกแบบให้ทุกคนมำไข่เค็มแล้วต่างกนต่างนำกลับไปก็เท่ากับว่าจะได้เพียงผลิตผล หรือ Output คือ ไข่เค็มเท่านั้น ดังนั้นกระบวนการที่สำคัญมากกว่า Output จึงเป็นเรื่องของ “ผลลัพธ์” หรือ Outcomeโลกยุคปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องของ “นวัตกรรม” ซึ่งไม่ได้หมายถึงเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการนำสิ่งที่ยากมาย่อยให้เป็นเรื่องง่ายแล้วอธิบายให้เป็นภาษาเดียว แม้ว่าไข่เค็มจะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร แต่หากผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถอธิบายวิธีการทำไข่เค็มให้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรได้ ย่อมถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำเรื่องธรรมดาในสถานที่หนึ่งไปทำให้เกิดมูลค่าได้ในอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งโดยไม่ต้องลงทุนมากมายแต่อย่างใด

อาจารย์ชินริณี ยังกล่าวเสริมถึงการร่วมกิจกรรมทำธูปสมุนไพรซึ่งวิทยากรผู้บรรยายเหมือนจะใช้พลังและเหนื่อยมากในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเพราะวิทยากรผู้นั้นมีองค์ความรู้สะสมที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลานาน บ่งชี้ให้เห็นว่าถ้าผู้บริหารองค์กรใด “มือไม่เคยเปื้อนดิน” การขับเคลื่อนองค์กรนั้นก็จะไม่เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ

“หน้าที่หนึ่งของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์คือเพิ่มคุณค่าให้บุคลากรและพัฒนาคนธรรมดาให้มีความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มที่ โดยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิด หรือMindset ของบุคลากรภายในให้เป็นไปในทิศทางบวกมากที่สุด เพราะ Mindset ถือเป็นเรื่องของความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ท่าทีและทัศนคติของแต่ละบุคคล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยนำพงให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน”

สัมมนารอบกรุง ณ บางกะเจ้า ครั้งนี้ จึงเท่ากับเป็นเปิดโลกใหม่ให้ผู้ร่วมเดินทางได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้และพบเห็นสถานที่ใหม่ ๆ ในการขยายขอบเขตการจัดประชุมสัมมนามากกว่ารูปแบบเดิม ๆ ที่อยู่ในเพียงห้องประชุมเท่านั้น !


(จากซ้ายไปขวา) นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต. บางน้ำผึ้ง, นายชัย อรุณานนท์ชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ, น.ส.บุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา (พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ), นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยปรัชญาและโค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานานชาติ และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

Powered by MakeWebEasy.com