สธ. ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ติดตามความพร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่สายใต้

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ว่า จากการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง มีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาชนที่บาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้อย่างดี ทั้งระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน มีแผนรับสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ ระบบติดตามข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ จัดระบบทางด่วน Trauma Fast Track เพิ่มจำนวนบุคลากรที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์การช่วยชีวิต ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 เท่าตัว รวมถึงได้สำรองเตียงไอซียู คลังเลือด และรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ชุมชน ในการตั้งด่านชุมชน ด่านครอบครัว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่


นายแพทย์ยงยศกล่าวต่อว่า ที่โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช มีห้องสวนหัวใจพร้อมทีมแพทย์โรคหัวใจรองรับผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน บริการตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายในห้องฉุกเฉินมีห้องเอ็กซเรย์ และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องสแกนอาวุธ กล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกบริเวณของห้องฉุกเฉิน มีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกซ้อมร่วมกับตำรวจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง จากข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 -2 มกราคม 2562 รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1,286 ราย เสียชีวิต 6 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน 923 ราย อุบัติเหตุ 362 ราย ผู้ประสบอุบัติเหตุร้อยละ 83.1 มาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และร้อยละ 10.2 เป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์


สำหรับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดเครือข่ายบริการร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ในการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการให้ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วย หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีให้คำปรึกษา สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ภายใน 9 นาที - 1 ชั่วโมง จากข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน 111 ราย เสียชีวิต 4 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

Powered by MakeWebEasy.com