ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “อาสาผลิตหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัส COVID-19 และไข้หวัดใหญ่”

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “อาสาผลิตหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัส COVID-19 และ ไข้หวัดใหญ่” ในวันจันทร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  9.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองและแจกจ่ายให้แก่บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงประชาชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายผลิตจำนวน 1,500 -2,000 ชิ้น และกระตุ้นและเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 4496

Powered by MakeWebEasy.com