กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric มอบ 2.4 ล้านบาท สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมมอบเงิน 2,400,000 บาท เพื่อสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นายฮิโระอากิ คอนโด้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เผย “กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric และ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มองเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Changes for The Better) ที่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่ยังมุ่งหวังการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ต้องตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมไทย 

ดังนั้นในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยการปฎิบัติงานของหน่วยงานทางสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าอย่างเข้มแข็ง แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปของโรคนี้ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยการมอบเงิน 2,400,000 บาท ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” โดยกองทุนดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย เพื่อควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวกับทุกภาคส่วน” 


 

ทั้งนี้ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย รวมทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่                          

·                     บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) 

·                     บริษัท เมลโคไทย แคปปิตอล จำกัด 

·                     บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 

·                     บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 

·                     บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

·                     บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 

·                     บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด 

·                     บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด 

·                     บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด  

·                     บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

·                     บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด 

 

Powered by MakeWebEasy.com