สบพ. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Aeronautical Information Service Officer

          นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aeronautical Information Service Officer (AIS to AIM) รุ่นที่ 41 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 19 คน โดยแบ่งเป็นทุนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 16 คน ทุนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 2 คน และทุนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุม อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com