สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจงาน “แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจงาน “แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
          โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก นายกสภาการแพทย์แผนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะแพทย์แผนไทย เฝ้ารับเสด็จฯ

          นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยสร้างสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 และสร้างอาคารผลิตยาแผนไทยตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา เป็นศูนย์กลางการศึกษา เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

          ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัลบุคคลผู้มีผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น จำนวน 9 ราย และผู้มีอุปการคุณแก่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 100 ราย จากนั้นเสด็จฯ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทองคำ นาก เงิน แล้วทรงหย่อนลงในเบ้าหลอมทอง ทรงถือสายสูตรเททองหล่อองค์ชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 12 องค์ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารผลิตยาสมุนไพร และยาแผนโบราณตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP เสด็จพระราชดำเนินทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และทรงปลูกต้นปาริชาติ (ทองหลาง) ซึ่งเป็นต้นไม้มงคล ประจำปีมะแม

          จากนั้นทรงประกอบพิธี “แพทย์แผนไทยถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาท” โดยนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ได้นำคณะแพทย์แผนไทย จำนวน 3,000 คน จากทั่วประเทศ เข้าถวายเครื่องราชสักการะและถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาท ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการศึกษาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

Powered by MakeWebEasy.com