ม.รังสิต จัดสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559

          ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต มอบของที่ระลึกให้แก่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เกียรติปาฐกถาเรื่อง ยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถในการบูรณาการของประเทศ ในงานสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง ยุทธศาสตร์งานวิจัยและบริการวิชาการ กับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Powered by MakeWebEasy.com