สมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตร Plan Tree-ต้นไม้แห่งแผนธุรกิจ


          เพราะการสร้างแผนธุรกิจที่ดีคือ รากฐานความสำเร็จของทุก ๆ ธุรกิจ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเรียนรู้การสร้างแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยการปลูกต้นไม้แห่งแผนธุรกิจไปด้วยกัน

  • มาสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการทำแผนธุรกิจ
  • มาเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตอย่างเชี่ยวชาญเพื่อนำสู่กลยุทธ์สำหรับอนาคต
  • มาเรียนรู้เคล็ดลับการคัดเลือกกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการวางแผนอย่างแท้จริง
  • มาร้อยเรียงเรื่องราวของแผนธุรกิจให้เป็นรากฐานที่มั่นคงต่อการเติบโต

          วิทยากรโดย “จรรย์จารี ธรรมา” Marketing Expert, SHE (Thailand) Co.,Ltd. ยึดหลักการ “สอนไป ฝึกปฏิบัติจริงไป” ในทุกจุดที่สำคัญ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2679-7360-3 หรือ http://www.marketingthai.or.th/plan-tree/ 

Powered by MakeWebEasy.com