ม.รังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนัก Startup พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รองรับสังคมผู้สูงอายุในไทย

1422 จำนวนผู้เข้าชม  | 

          คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์  มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งพัฒนางานวิจัยและผลิตบัณฑิตที่เป็นนัก Startup เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลักดันผู้ประกอบการใหม่รองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย          รองศาสตราจารย์ นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่าจากข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปไว้ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในช่วง พ.ศ.2567-2568 นั้น

          “เนื่องจากสังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะต้องออกไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของคณะในการก้าวสู่ “คณะแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์” จึงได้กำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการวิจัย โดยการที่จะบูรณาการศักยภาพในทุกด้าน เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุขึ้นมา รวมทั้งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนัก Startup เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่รองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อใช้ในการรองรับปัญหาดังกล่าว          โดยการผลักดันให้บุคลากรและห้องวิจัยที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ ห้องวิจัยทางด้านชีวฟิสิกส์ ไบโอเซ็นเซอร์และวัสดุชีวการแพทย์ (ThEP Research Lab) เป็นห้องวิจัยที่ได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ให้เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  (ThEP) เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล ห้องวิจัยทางด้านการประมวลผลสัญญาณและภาพทางการแพทย์ (SIP Research Lab) ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์และปัญญาประดิษฐ์ (ROM & AI Research Lab) ห้องวิจัยเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมคลินิก (BMI&CE Research Lab) และ ห้องวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข (BPHI Research Lab) ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและผลิตบัณฑิตให้เป็นนัก Stsrtup ในการร่วมขับเคลื่อนผู้ประกอบการใหม่เพื่อผู้สูงอายุของประเทศไทย ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุได้เน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
          1.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยและการฟื้นฟูในด้านการมองเห็น
          2.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและผู้ดูแล
          3.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอำนวยความสะดวกอุปกรณ์เพื่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ
          4.หุ่นยนต์เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
          5.การบูรณาการระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้ากับไอโอทีเทคโนโลยี (Internet of Things) ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลรักษาสุขภาพแบบดิจิตอล (Digital Healthcare) ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) ที่มีการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น          ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และระบบโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านของคณะ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอก และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต เรามีความเชื่อมั่นว่านับจากนี้ไปจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัย บำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุ ที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกมารับใช้สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างแน่นอน” คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้