KTBGS จัดกิจกรรม CSR ทอดผ้าป่าสามัคคี ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา 


          KTBGS ครบรอบ 20 ปี  ชูนโยบาย“คุณธรรมนำความยั่งยืน จัดกิจกรรม CSR ทอดผ้าป่าสามัคคี ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา วัดศรีเมืองมาง จังหวัดพะเยา มุ่งส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ KTB ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ 

          นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี 2557-2560 บริษัทได้ดำเนินนโยบายภายใต้ Corporate theme คือ “ห่วงใยใส่ใจคุณ” ซึ่งคำว่า “คุณ” ในที่นี้หมายถึง ลูกค้า/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น และตลอดจนสังคม พร้อมยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารองค์กร ซึ่งมุ่งหวังให้องค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานทุกคน ด้านสังคมบริษัทได้มีโครงการ “KTBGS Empower Social Sustainability” ซึ่งมุ่งเน้นมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยเราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ

         สำหรับโครงการ CSR กฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา วัดศรีเมืองมาง จังหวัดพะเยา นี้คงต้องขอเรียนว่า ต้นบุญนั้นได้เริ่มมาจากอาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชียวชาญ ไบโอเทค สวทช. ท่านเป็นผู้ประสานการดำเนินตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอาจารย์ผ่องพรรณ ท่านเป็นผู้ดูแลโครงการด้านการศึกษาให้กับสมเด็จพระเทพฯ ในเขตพี้นที่ภาคเหนือ เมื่อตอนที่ท่านลงพื่นที่ในเขตจังหวัดพะเยา ท่านพบว่า ในเขตพื้นที่นี้ ยังมีเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านการศึกษาอยู่มากพอสมควร และไม่มีสถานศึกษารองรับ อาจารย์ผ่องพรรณ จึงได้มาปรึกษากับ อาจารย์พวงเพ็ชร กันยาบาล ซึ่งเป็นอดีตที่ปปรึกษาโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้านให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในการดำเนินการหารือเพื่อหางบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ศึกษา และทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่          เมื่ออาจารย์พวงเพ็ชร ได้ทราบว่า KTBGS มีโครงการที่ชูจุดเด่นเรื่องคุณธรรมนำความยั่งยืน เน้นความโดดเด่นทางด้าน การศึกษา สังคมและศาสนา จึงได้เห็นพ้องต้องกันว่า จะทำเป็นกฐินพระราชทาน เพื่อหาทุนสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียน และทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นการการดำเนินตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี KTBGS จึงได้เริ่มโครงการกฐินพระราชทาน CSR ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2558 ให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กลางสำหรับสามเณรในเขต จ.พะเยา และ จ.น่าน ปัจจุบันมีสามเณรจำนวน 50 รูป ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ศิลปะ ตลอดจนทุนการศึกษา เนื่องจากสามเณรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและมีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน          โดยในปี 2560 นี้เนื่องจากเป็นการครบรอบ 20 ปีของบริษัท จึงได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยระดมทุนเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนตลอดจนทุนการศึกษาให้สามเณรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมอบรถตู้เพื่อใช้ในการรับส่งสามเณรและรถกระบะเพื่อใช้ในการกู้ชีพและกู้ภัยให้กับชุมชนในวัดศรีเมืองมาง จ.พะเยา อีกด้วย

          “เราต้องการโฟกัส ที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ และโรงเรียนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเป็น Role Model ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เราไม่อยากจะทำแบบกระจัดกระจาย แล้วไม่มีความต่อเนื่อง 3 ปีที่ผ่านมา ถือว่าค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ เพราะโรงเรียนมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารเรียน ด้านการเรียนการสอน และบุคลากร ที่ศึกษาที่นี่ จนประสบผลสำเร็จ อีกทั้งยังถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนชุมชนในอีกทางหนึ่งด้วย” คุณอรจรรยา กล่าวทิ้งท้าย


Powered by MakeWebEasy.com