อีซูซุ จับมือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมสืบสานศาสตร์แห่งความพอเพียง ปีที่ 12 ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด “คุณค่าของเศษเหล็ก”

574 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางที่สอนให้เรารู้จักสมดุลและสามารถที่จะสร้างความสุขได้ตามกำลังของตนเองโดยต้องไม่ทำอะไรที่เกินพอดีหรือเบียดเบียนผู้อื่น “ความพอเพียง” ไม่ใช่หมายถึง เรื่องการเกษตร ปลูกข้าวปลูกผักกินเอง ใช้ชีวิตเรียบง่าย แต่เพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจอย่างพอเพียงได้ เพื่อให้ประเทศไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนกลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จับมือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)   ร่วมสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง “ความพอเพียง” ของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด   “คุณค่าของเศษเหล็ก” ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ โดยภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุดที่ 17  นี้ สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของ ปิ่น- ศรุตา เกียรติภาคภูมิ ศิลปินและนักออกแบบเจ้าของแบรนด์ PiN ที่นำเศษชิ้นส่วนโลหะเหลือใช้จากการผลิตในโรงงานเหล็กของครอบครัวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ   กลายเป็นผลงานที่สร้างมูลค่าและความงาม    และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความภูมิใจของปิ่นนอกเหนือจากชิ้นงาน ก็คือ   การได้น้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9   มาปรับใช้      ทำให้ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนในโรงงานที่ดีขึ้น   ได้เห็นความสุขของคนงานในโรงงาน   การได้กระจายงานออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ก่อให้เกิดการแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคม  

 

กลุ่มตรีเพชร โดย   คุณปนัดดา เจณณวาสิน   กรรมการรองผู้จัดการ   บริษัท ตรีเพชร   อีซูซุเซลส์ จำกัด    เผยว่า  “อีซูซุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความเชื่อว่า   ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้ตามความเหมาะสม    จึงได้ร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่  12    โดยจัดทำปีละ 1-2 ชุด    ซึ่งชุดที่ 17  “คุณค่าจากเศษเหล็ก”   นี้ เป็นเรื่องราวของ คุณปิ่น – ศรุตา     เกียรติภาคภูมิ  ศิลปินคนรุ่นใหม่และนักออกแบบเจ้าของแบรนด์ PiN     ซึ่งช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความจริงว่า  ความพอเพียงไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในไร่นา  หรือในภาคเกษตรกรรมเท่านั้น   แต่ยังรวมถึงการทำธุรกิจที่มอบความอิ่มเอมใจบนความพอเพียง  จากการทำงานร่วมกันในโรงงานเหล็กของคุณพ่อ   โดยต่อยอดสร้างงานศิลปะจากเศษโลหะเหลือใช้ในโรงงาน  ให้ผลิดอกออกผลงอกงามมีมูลค่าจนกลายเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านระดับโลก   เป็นการชุบชีวิตเศษเหล็กให้เชื่อมร้อยชีวิตของทุกคนในครอบครัว  และสร้างอาชีพให้กับคนงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความสุข    ซึ่งอีซูซุหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดเรื่องความพอเพียงที่ฉายผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ ตลอดมาจนถึงครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ค้นหาความสุขให้กับชีวิต   รวมทั้งปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มกำลังที่มี    โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : All-New Isuzu D-Max, Isuzu MU-X และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทั่วประเทศ” 

 ด้าน คุณนิธิ  พัฒนภักดี   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป   รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับอีซูซุจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ   ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เราได้ร่วมกันจัดทำอย่างต่อเนื่อง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  สำหรับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดนี้ เราได้นำเสนอความพอเพียงผ่านมุมมองการทำธุรกิจแบบพอดี  จนเกิดเป็นความพอเพียงอย่างยั่งยืน  นับเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดแรกของเราที่นำเสนอความพอเพียงผ่านมุมมองอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรกรรมอย่างเดียว   ทำให้เห็นว่า จริงๆ แล้ว ความพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้กับทุกๆ ด้านของการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี     ในส่วนของการเผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด “คุณค่าของเศษเหล็ก”  ทางเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  เป็นผู้เผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  จำนวน 127 สาขา  673 โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  โดยสามารถส่งผ่านเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อปลูกฝังค่านิยมปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งจะเติบโต เป็นพลังหลักของสังคม     และเชื่อว่าแนวคิดความพอเพียงจะช่วยให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืนครับ”

 


ภายในงานได้เนรมิตบริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ตให้เป็นแกลเลอรี่แสดงผลงาน PiN  Metal  Art     พร้อมด้วยนิทรรศการภาพถ่ายที่สื่อถึงเรื่องราวและแรงบันดาลใจของคุณปิ่น- ศรุตา เกียรติภาคภูมิ    เจ้าของแบรนด์ PiN  ผ่านมุมมองการถ่ายภาพของ ปั๊บ-โปเตโต้  ลงบนจอดิจิตอลไซเนจ (Digital Signage) ขนาดใหญ่ 5 จอ นอกจากนั้นยังได้พูดคุยกับ ปั๊บ-โปเตโต้ นักร้องชื่อดัง เจ้าของผลงานเพลง “เธอทำให้ได้รู้” ซึ่งเป็นเพลงฉลองในวาระครบรอบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย และยังมีความชื่นชอบในการถ่ายภาพมาถ่ายทอดการถ่ายทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้ผ่านภาพถ่าย ปิดท้ายความพิเศษกับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด “คุณค่าของเศษเหล็ก” อย่างยิ่งใหญ่ผ่านโรงภาพยนตร์ดิจิตอลสมบูรณ์แบบ มาตรฐานระดับ World Class ภาพและเสียงคมชัด สมจริง ซึ่งจะทำให้แขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีความบันเทิงไปพร้อมกับความประทับใจที่ได้รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดดังกล่าว สำหรับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้จะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศร่วมสัมผัสความพอเพียงในแบบวิถีโรงงานเหล็ก  ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด   “คุณค่าของเศษเหล็ก”  ที่จะทำให้ทุกคนรู้จักความหมายของคำว่า “พอเพียง”  ในแง่มุมที่แตกต่างไปจากเดิม  ณ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ พร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้