ตำนานวัดไร่ขิง.. จากวัดเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ำนครชัยศรี(ท่าจีน) ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ

3493 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โดย: วอร์ ชิล์ลชิล์ล

ประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิง

แต่เดิมวัดไร่ขิงเป็นวัดราษฎร์ วัดเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ำนครชัยศรี(ท่าจีน)สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อ พ.ศ.2533

มณฑป ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

 

ศาลาปู่ฤาษี

 

สถานที่กราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ

 

เล่าสืบต่อกันมาว่า วัดไร่ขิงสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2394 โดยพระธรรมราชานุวัตร(พุก) ชาวเมืองนครชัยศรี มณฑลนครชัยศรี ครั้งนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส วัดศาลาปูนวรวิหาร ท่านได้กลับมาสร้างวัดไร่ขิง และวัดดอนหวาย ซึ่งเป็นบ้านโยมบิดาและมารดาของท่าน สำหรับชื่อวัดนั้นมีเรื่องเล่าว่า พื้นที่วัดในอดีตมีชาวจีนมาปลูกบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และนิยมปลูกขิง กันอย่างแพร่หลาย จนเป็นที่มาของหมู่บ้านว่า ไร่ขิง วัดจึงได้ชื่อตามชื่อของหมู่บ้านหรือชุมชน ว่าวัดไร่ขิง


 โบสถ์ และบรรยากาศในโบสถ์

 

ประวัติหลวงพ่อวัดไร่ขิง

องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง4ศอก2นิ้วสูง4ศอก16นิ้วเศษ

 

ตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง มีหลายตำนานดังเช่น

ตำนาน1 ครั้งเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(พุก) ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดในเขต อ.สามพราน ได้เข้าไปในพระอุโบสถวัดไร่ขิง เห็นว่าพระประธานมีขนาดเล็กเกินไป จึงบอกให้เจ้าอาวาสพร้อมทั้งชาวบ้านไปอัญเชิญมาจากวัดศาลาปูนวรวิหาร จ.อยุธยา โดยวางลงแพไม้ไผ่แล้วนำร่องมาตามลำน้ำ และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถ ตรงกับ วันพระขึ้น15ค่ำ เดือน5 วันสงกรานต์พอดี..

ตำนานที่2 สมเด็จพระพุฒาจารย์(พุก) ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะที่ปกครองอยู่วัดศาลาปูน จ.อยุธยา และได้กลับมาสร้างวัดทราบ้านเกิดของท่านที่ไร่ขิง เมื่อสร้างพระอุโบสถเสร็จจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งจากกรุงเก่ามาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ แต่การสร้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพก่อน พระธรรมราชานุวัตร(อาจ) หลานชายของท่านจึงได้ดำเนินงานต่อจนเรียบร้อย และบูรณะดูแลมาโดยตลอด จนถึงแก่มรณภาพ

ตำนานที่3. เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ว่ามีพระพุทธรูปลอยน้ำมา 5องค์บ้าง 3องค์บ้าง ก็มี โดยเฉพาะ5องค์ นั้น ตรงกับคำว่า ปัญจภาคีปาฎิหารย์กสินธุ์โน...ซึ่งได้เล่าเป็นนิทานว่า มีพี่น้องชาวเมืองเหนือ5คน ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ชั้นโสดาบัน มีฤทธิ์อำนาจทางจิตมาก ได้พร้อมใจกันตั้งสัตย์อธิษฐานว่า เกิดมาชาตินี้จะขอบำเพ็ญบารมีช่วยให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์ ต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพพาน ครั้งพระอริยบุคคลทั้ง5องค์ ได้ดับขันธ์ไปแล้ว ก็เข้าไปสถิตย์ในพระพุทธรูปทั้ง5องค์

องค์ที่1 ลอยไปตามแม่น้ำนครชัยศรึ (ท่าจีน) ขึ้นสถิตย์มี่วัดไร่ขิง เมืองนครชัยศรี ขนานนามว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง

องค์ที่2 ลอยตามแม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นสถิตย์ที่วัดบางพลี ขนานนามว่า หลวงพ่อโตวัดบางพลี

องค์ที่3 ลอยไปตามแม่น้ำเพชรบุรี ขึ้นสถิตย์ที่วัดเขาตะเครา ขนานนามว่า หลวงพ่อวัดเขาตะเครา

องค์ที่4 ลอยไปตามแม่น้ำบางปะกง ขึ้นสถิตย์ที่วัดหงษ์ เมืองแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ขนานนามว่า หลวงพ่อโสธร

องค์ที่5 ลอยตามแม่น้ำแม่กลอง ขึ้นสถิตย์ที่วัดบ้านแหลม เมืองแม่กลอง ขนานนามว่า หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

 

ส่วนตำนานของเมืองนครปฐม เล่าว่า มีพระลอยน้ำมา3องค์ องค์แรกขึ้นสถิตย์ ณ.วัดไร่ขิง เรียกหลวงพ่อวัดไร่ขิง องค์ที่2.ขึ้นสถิตย์วัดบ้านแหลม เรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลม องค์ที่3.ขึ้นสถิตย์วัดเขาตะเครา เรียกว่าหลวงพ่อเขาตะเครา

 

ปัจจุบัน มีพระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รูปที่10 ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ 2551 จนปัจจุบัน

คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา มเหสักขายะ เทวะตายะ อภิปาลิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง มังคะละจินตารามะ พุทธะปฏิมากะรัง ปูชามีหัง ยาวะชีวัญจะสุกัมมิโก สุขะปัตติตถายะ

หลวงพ่อวัดไร่ขิง มีอภินิหาร เช่น องค์กลวงพ่อปิดทองไม่ติด น้ำมันและน้ำมนต์ของหลวงพ่อ รักษาโรคภัยต่างๆได้ สมใจปรารถนา หลวงพ่อวัดไร่ขิงช่วยให้รอดพ้นภัยอันตรายทั้งปวง เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานกับองค์หลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นทุกอย่างได้ตามแรงอธิษฐาน....ประชาชนจากทั่วสารทิศมากราบไหว้หลวงพ่อ บนบาน ขอพรจากหลวงพ่อ ให้หลวงพ่อช่วยกันมากมาย เสียงประทัดจะดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพระอุโบสถ และสิ่งที่ผู้คนมาแก้บนต่อหลวงพ่อ ส่วนมากจะเป็นว่าว ละครรำ ถวายแก่บนหลวงพ่อ และเสร็จจากการแก้บน ก่อนกลับทุกท่านจะไปรับน้ำมนต์ น้ำมัน จากหลวงพ่อถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ควรพลาดนำติดกลับไป

ยกเว้นแต่บนเรื่องขอไม่ให้ถูกทหารเกณฑ์ ใบแดงแน่ เพราะหลวงพ่อ ชอบทหาร

 ปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง จำลอง

งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ทางวัดจะมีงานประจำปี ปิด ทององค์หลวงพ่อเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น11ค่ำ เดือน4 ถึงแรม4ค่ำเดือน5 รวม9วัน9คืน และมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆมากมาย

 

พระบรมธาตุ มหามงคลพระอุบาลี ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจาก วัดมัลวัตตะ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

เป็นอันว่ามาเที่ยววัดไร่ขิง ได้ทำบุญปิดทองหลวงพ่อ ปิดทองรอยพระพุทธบาท ให้อาหารปลา สะเดาะเคราะห์ลอดท้องช้าง ไถ่ชีวิตโคกระบือ กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ตักบาทสตางค์ ร้านโอทอปชุมชน หรือจะนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีนก็มีบริการ มาวัดไร่ขิง ทั่งอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มกายใจ. อย่าพลาดนะครับ ใกล้แค่นี้ วันหยุดสุดสัปดาห์เชิญครับ

 

บรรยากาศ วัดไร่ขิง

 แม่น้ำท่าจีนหน้าวัด

 

สะพานข้ามแม่น้ำ

 

ศูนย์โอทอป หมู่บ้านรักษาศีล5

 


ทำบุญไถ่ถอนโค-กระบือ

 

ทำบุญประจำราศี

 

ทำบุญหล่อเทียนประจำวันเกิด

 

ทำบุญเทวดาประจำวันเกิด

 

ตรวจโควิดก่อนเข้ากราบไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิง

 

 

 

ให้อาหารปลาหน้าวัด

 

แผนกดอกไม้ธูปเทียน

 

ทำบุญประจำวันเกิด


ตักบาทสตางค์

 

ทำบุญรอดท้องช้าง

 

 

สวนสาธารณะ พักผ่อนภายในวัด


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้